CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین بعد سخت افزار ونرم افزار سیستم های اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز اموزش عالی سیرچان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین بعد سخت افزار ونرم افزار سیستم های اطلاعات مدیریت با چابکی سازمانی در مراکز اموزش عالی سیرچان
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_220
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فائزه قناد زاده - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی /سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
علی یعقوبی پور - استادیار عضو هیات علمی ورئیس دانشکده علوم انسانی دکترا مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

خلاصه مقاله:
هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین بعدسخت افزارونرم افزار سیستم های اطلاعات مدیریت باچابکی سازمانی درمراکز آموزش عالی سیرجان می باشد. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی وازلحاظ روش شناسی توصیفی بوده وجامعه آماری پژوهش حاضرتعداد 120 نفر از مدیران عالی ومیانی ومدیرگروه های مراکز آموزش عالی سیرجان که متشکل ازده مرکز است ، می باشد. دوپرسشنامه برطبق طیف پنج گزینه ای لیکرت دربین آزمودنیها پخش وجمع آوری گردیدو پایای مقیاس به کاررفته دراین تحقیق وروایی پرسشنامه نیز موردتایید قرارگرفته است . اطلاعات حاصل از پرسشنامه ، تلخیص وطبقه بندی شدوبااستفاده ازنرم افزار و Spaa19 وروش های توصیفی واستنباطی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین بعد سخت افزار ونرم افزاردرسیستم های اطلاعات مدیریت باچابکی سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

کلمات کلیدی:
سخت افزار، نرم افزار، سیستم های اطلاعات مدیریت ، چابکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420260/