CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثرات فن آوری اطلاعات درآموزش عالی

عنوان مقاله: اثرات فن آوری اطلاعات درآموزش عالی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_217
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی کرمی - ابواب جمعی اداره کل آموزش وپرورش استان فارس ، واحدمهر، گروه علوم تربیتی ، مهر، ایران
فرشته خوشاب - دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد، گروه علوم تربیتی ،ایران

خلاصه مقاله:
هدف ازنگارش مقاله حاضر بررسی جایگاه فناوری اطلاعات وارتباطات درنظام آموزش عالی است برای ایجاد جایگاه فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش عالی نیاز به بررسی نیازسنجی این فناوری درتعاملات زیرساختهای خودداردبه بیان دیگر برای تشخیص جایگاه فناوری اطلاعات وارتباطات درنظام آموزشی کشور بایدبتوان نقش آن رادرتوسعه کمی وکیفی حوزه آموزش عالی کشور شناسایی وتبیین کردو درهزاره جدیددیگر ساختاروفرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جامعه انسانی درعصراطلاعات نیست چراکه دانش ومحوری بزرگترین هدف انسان معاصراست لذاباید فرصتهای رایافت که نتیجه فرایند آموزش عالی راغنی ترنموده زیراکه بی سوادان قرن جدید آنهایی نیستندکه نمی توانند بخوانند وبنویسند بلکه کسانی هستند که نمی دانند زیراکه بی سوادان قرن جدید آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند وبنویسند بلکه کسانی هستندکه نمی دانند چگونه یادبگیرند. مسلما بهره گیری ازفناوری های آموزشی بااستفاده از روش های جدیدموجبات کارآیی واثربخشی بیش ازبیش نظام آموزشی رافراهم می نمایند بامطالعه تحقیقات صورت پذیرفته می توان به راحتی فهمید که باراه اندازی چنین سیستم های آموزشی لااقل می توان ازهزینه های هنگفت سالیانه دانشگاه ها به میزان چشمگیری صرفه جویی کرد ودرازای آنها ما به تفاوت حاصله را صرف تقویت وتوسعه CT ومنابع درسی واستانداردهای آموزشی کرد. این مقاله که ابزارجمع آوری اطلاعات آن روش کتابخانه ای است به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی جایگاه فناوری اطلاعات وارتباطات درنظام آموزش عالی می پردازد و سعی شده است ابتدامفهوم فناوری اطلاعات وارتباطات ارائه شده وسپس تجزیه وتحلیل می شودودرپایان پیشنهادهیا ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT ) ،اثربخشی ، اموزش عالی، فناوری آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420257/