CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تجریه وتحلیل وضعیت هوش رقابتی در صنعیت بیمه (مورد مطالعه شرکت های بیمه در شهر یزد)

عنوان مقاله: تجریه وتحلیل وضعیت هوش رقابتی در صنعیت بیمه (مورد مطالعه شرکت های بیمه در شهر یزد)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_130
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب السادات میرجعفری - دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد
حسین صیادی تورانلو - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه مدرس دانشگاه علم و هنر یزد

خلاصه مقاله:
امروزه، سازمان ها وشرکت های موفق برای ارائه حیات خود، جهت کسب آگاهی بیشتر ازمحیط ازهوش رقابتی به عنوان یک ابزارقدرتمند استفاده می کنند. داشتن توان رقابتی یکی ازاصول ومباحث بنیادی بقای شرکت هاست که ازآن باعنوان هوشمندی رقابتی یادمی شود. درواقع شناخت ماهیت تغییرات وپیش بینی روندهای آتی بازار، رقابت، فناوری ، نوآوری ، ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان ازالزامات اساسی رقابت محسوب می شود. این قبیل موضوعات در کانون توجه هوش رقابتی قراردارد. بدین ترتیب افراد وبخصوص مدیران بادرک بهتر رقبا و محیط رقابتی، قادرخواهند بودبابهره مندی ازروش های خاص، بررسی نقاط ضعف وقوت رقبا ومدیریت اطلاعات خارجی نسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام وهموار ازسایر رقباجلوتر باشند. دراین راستا هدف پژوهش حاضر ، تجزیه وتحلیل وضعیت هوش رقابتی درشعب مختلف بیمه شهریزد می باشد. جهت گردآوری داده ها، ازپرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل ازبررسی وضعیت متغییرهای تحقیق درجامعه موردمطالعه نشان دادکه بجزمولفه زیرساخت های رسمی وضعیت سایرابعاد ومولفه های هوش رقابتی ازقبیل آگاهی، اطلاعات داخلی، مشارکت کارکنان، ارتباطات وتجزیه وتحلیل، جمع آوری وبرنامه ریزی وتمرزک درحدمطلوبی قراردارد.

کلمات کلیدی:
هوش رقابتی، چرخه فرایند هوشمندی رقابتی، صنعت بیمه ، مدیریت هوش رقابتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420175/