CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با هموار سازی سود

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با هموار سازی سود
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_120
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

کتایون تفرشی راد - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اراک

خلاصه مقاله:
باتوجه به اهمیت روزافزون مدیریت سود(هموارسازی سود)، شناخت درموردعوامل موثر برآن می تواند درمدیریت آن موثرباشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی درارتباط با نقش تخصص وتجربه حسابرس با هموارسازی سودمی باشد دراین پژوهش متغییرهموارسازی سودبااستفاده ازمدل تعدیل شده جونز و متغییر کیفیت حسابرسی نیزبااستفاده ازدومعیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس درصنعت همچنین سه شاخص اهرم مالی، رشد شرکت واندازه شرکت به عنوان متغیرمداخله گرموردارزیابی قرارگرفته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش ازآزمون های تحلیل رگرسیون، آزمون معناداری t وآزمون های فروض کلاسیک رگرسیون و آزمون معناداری Fاستفاده شده است به طورکلی، نتایج پژوهش بیانگرآن است که بین اندازه وتخصص حسابرس درصنعت باهموارسازی سوددرشرکتهای با p/E بالارابطه وجوددارد، بین اندازه حسابرس باهموارسازی سوددرشرکت های باسود پایدار رابطه ای وجودندارد اما بین تخصص حسابرس درصنعت باهموارسازی سوددرشرکت های باسواد پایداررابطه وجوددارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت سود،کیفیت حسابرسی ، اقلام تعهدغیراختیاری، اقلام تعهدی اختیاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420165/