CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وشناسایی عوامل موثر در اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور یزد با رویکرد madm

عنوان مقاله: بررسی وشناسایی عوامل موثر در اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور یزد با رویکرد madm
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_107
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی باغبان مشیری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد

خلاصه مقاله:
درهزاره سوم ، مدیریت دانش به عنوان یک نیازراهبردی برای موسسات آموزشی وآموزش عالی مطرح شد. درواقع، میزان بهره گیری سازمان ها وجوامع ازسرمایه های انسانی ،فکری واطلاعاتی، برتری بلندمدت آنها راتضمین می کند.امروزه افزایش قابلیت ها وتوان ارتقای مهارت های آموزشی وپژوهشی ازطریق بهره گیری خردمندانه ازفناوری های نوین وبه اشتراک گذاری دانش وافزایش همکاری ها بین دانشگاه ها ودانشگاهیان میسرشده است. دراین پژوهش که دردانشگاه پیام نور یزدانجام شده است براساس مطالعه دقیق عوامل اساسی موثر دراجرای مدیرت دانش، عوامل اصلی وعناصرفرعی شناسایی شده ویک ابزار درقالب پرسشنامه برای تعیین اهمیت و اولویت آنها ازدیدگاه خبرگان حوزه مدیریت دانش توسعه داده شدو عوامل اصلی شناسایی واولویت بندی شده است. مهمترین عوامل شناسایی شده دراین پژوهش به ترتیب عبارتنداز: 1.توسعه منابع انسانی 2. جهت گیری دانایی محور3. فرهنگ مشارکتی 4. زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی 5. ارزیابی وانتقال دانش 6. الگوگیری 7. درگیری افراد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420153/