تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی - مقاومتی) بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین نوجوانان چاق

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 683

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_102

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح پلاسمایی گرلین و ابستاتین می شود. مطالعات درباره اثر برنامه تمرینی بر گرلین و ابستاتین،به ویژه در انسان ها، بسیار اندک و محدود است. هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیرپلاسمایی گرلین و ابستاتین نوجوانان چاق است. این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. تعداد 30 نوجوانان چاق، هدفمند و در دسترس به طور تصادفی در دو گروه تجربی (شاخص توده بدنی (MBI)؛ 3/55±31/046 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 2/71±34/74) و گروه کنترل (BMI، 3/198±30/404 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 2/465±35/06) تقسیم شدند. سپس گروه تجربی برنامه تمرین ترکیبی (تمرین هوازی شامل دویدن روی نوارگردان برای مدت 20 دقیقه در 70-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ((V0(2max)) و )تمرین مقاومتی با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) با 10 تکرار در هر حرکت برای 2 ست) را به مدت 12 هفته (هر هفتهسه جلسه) انجام دادند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها پی گیری شدند. متغیر های وزن، درصد چربی،شاخص توده بدنی (BMI یا Body mass index)، و حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) قبل و بعد تمرینات از هر دو گروهاندازگیری شدند. نمونه خونی در حالت ناشتا طی دو مرحله، 48 ساعت قبل و بعد از تمرینات برای سنجش میزان پلاسمایی گرلین وابستاتین گرفته شد. برای مقایسه درون گروهی از آزمون t همبسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون t مستقل استفاده شد. تمامیمحاسبات آماری با نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد . نتایج نشان داد که مقادیر وزن، درصد چربی، BMI متعاقب انجام 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) به طور معنی داری کاهش یافت (V0(2max)، مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین به طور معنی داری افزایش یافت (P≤0/05). می توان نتیجه گیری کرد 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و را کاهش و مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین را افزایش می دهد و همچنین هبستگی معناداری بین گرلین با ابستاتین وجود دارد. بنابرابن ممکن است برنامه ترکیبی با کاهش وزن، BMI و درصد چربی باعث افزایش سطوح پلاسمایی گرلین و ابستاتین شود.

نویسندگان

ایمان زکوی

دانشکده علوم پزشکی آبادان (نویسنده مسئول)

رفعت عیسی زاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا تهران

اسماعیل مهدوی

آموزش و پرورش شهرستان باغملک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Leidy HJ, Gardner JK, Frye BR, Snook ML, Schuchert MK, ...
 • Ozcelik O, Celik H, Ayar A, S erhatio glu, Kelestimur ...
 • Kim S E, Im J A, Kim K Ch, Park ...
 • Michishita R, Shono N, Inoue T, Tsuruta T, Node K. ...
 • Mackinnon LT, Author. Advances in Exercise Immunology. 2nd ed. champaign: ...
 • Gnanapavan S, Kola B, Bustin SA, Morris DG, McGee P, ...
 • St-Pierre DH, Wang L, Tache Y. Ghrelin: a novel player ...
 • Lagaud GJ, Young A, Acena A, Morton MF, Barrett TD, ...
 • Kim SS, Shin MS, Kim EK, Lee HH, Chang HK, ...
 • Broglio F, Prodam F, Riganti F, Muccioli G, Ghigo E. ...
 • Zhang JV, Ren PG, Avs ian-Kretchmer O, Luo CW, Rauch ...
 • Zou CC, Liang L, Wang CL, et al. The change ...
 • Xudong W, Guojun L. Effect of exercise on NPY in ...
 • Vestergaard ET, Anderson NH, Hansen TK, Rasmussen LM, Moller N ...
 • Dun SL, Brailoiu GC, Brailoiu E, Yang J, Chang JK, ...
 • Zizzari P, Longchamps R, Epelbaum J, Bluet-Pajot MT. GObestatin partially ...
 • Nogueiras R, Pfluger P, Tovar S, Arnold M, Mitchell S, ...
 • Gourcerol G, Coskun T, Craft LS, Mayer JP, Heiman ML, ...
 • Umniappan S, Speck M, Kieffer TJ. Metabolic effects of chronic ...
 • Guo ZF, Ren AJ, Zheng X, Qin YW, Cheng F, ...
 • Sedlackova D, Dostalova I, Hainer V, Beranova L, Kvasnickova H, ...
 • Reinehr T, De Sousa G, Roth CL. Obestatin and ghrelin ...
 • Fontenot E, DeVente JE, Seidel ER. Obestatin and ghrelin in ...
 • Guo ZF, Zheng X, Qin YW, Hu JQ, Chen SP, ...
 • Beasley JM, Ange BA, Anderson CA, et al. Characteristics associated ...
 • Saghebjoo M, Ghanbari-Niak A, Rajabi H, Rahbarizadeh F, Hedayati M. ...
 • Zamrazilova H, Hainer V, Sedlackova D, et al. Plasma obestatin ...
 • Ghanbari-Niak A, Soltani R, Shemshaki A, Kraemer R. Effects of ...
 • Kraemer RR, Castracane VD. Exercise and humoral mediators of peripheral ...
 • Erdmann J, Tahbaz R, Lippl F, Wagenpfeil S, Schusdziarra V. ...
 • Jakicic JM, Clark K, Coleman E, Domnelly JE, Foreyt J, ...
 • Broom DR, Batterham RL, King JA, Stensel DJ. Influence of ...
 • Brzycki M. Strength testing: Predicting a one-rep max from a ...
 • Azarbayjani M A, Abedi B. Comparison of Aerobic, Resistance and ...
 • Abedi B. The effects of 12-wk combined aerobic/res istance training ...
 • Nicklas BJ, Hsu FC, Brinkley TJ, Church T, Goodpaster B ...
 • Janiszewski P M, Saunders T J, Ross R. Life style ...
 • Raue U, Slivka D. Jemiolo B, Hollon C, Trappe S. ...
 • Hulmi, JJ, Ahitainen JP, Kaasalainen T, Pollanen E Ha, kkinen ...
 • Keshtkar B, Daryanoosh F, Nabizadeh F, Tanideh N, Salesi M. ...
 • Rashidlamir A, Mirzendehdel Z, Ebrahimi Atri A. The Effect of ...
 • Takano H, Mortita T, Lida H, Asada K, Kato M, ...
 • Jahandideh A, Hamedinia M R, Hossaini Kakhak S A. The ...
 • Taghian F, Zolfaghari M. Effect of 12 week aerobic exercise ...
 • Manshouri M, Ghanb ari-Niaki A, Kraemer RR, et al. Time ...
 • Rashidlamir A, Ebrahimnia N, Hashemi Javaheri A. The effects of ...
 • Van der Lely AJ, Tschop M, Heiman ML, Ghigo E. ...
 • Lagaud GJ, Young A, Acena A, Morton MF, Barrett TD, ...
 • Hamedinia M, Davarzani Z, Hosseini kakhk A. The Effect of ...
 • Wren AM, Small CJ, Abbott CR, et al. Ghrelin causes ...
 • Morpurgo PS, Rensik M, Agosti F, Cappiello V, Sartorio A, ...
 • Jia-Xu C, Xin Z, Guang-Xin Y, Zhu-Feng W. Influence of ...
 • De Souza MJ, Leidy HJ, ODomnell E, Lasley B, Williams ...
 • Wang J, Chen C, Wang RY. Influence of short- and ...
 • نمایش کامل مراجع