بررسی برانگیختگی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_070

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

انگیزه محرک اساسی برای تمام اعمال ما است. انگیزه اشاره به پویایی رفتار ما دارد که شامل نیازهای ما، تمایلات و جاه طلبی های ما در زندگی می باشد. انگیزه پیشرفت می تواند بر نحوهای که یک فرد وظیفه ای را انجام می دهد و یا تمایل به نشان دادن شایستگی را دارد، تاثیرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بوده که از بین آنها 74 نفربه صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه انگیزه پیشرفت 29 سوالی هرمنس (1999) بود . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS.13 انجام گرفت. یافته ها: شیوع تفاوت انگیزه در کل دانشجویان، 61/76 درصد در دانشجویان ورزشکار 9/4 و در دانشجویان غیرورزشکار 30/2 درصد بود که اختلاف حاصله معنا دار می باشد (P<0/001). نتیجه گیری: دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار از انگیزه بهتری برای پیشرفت تحصیلی برخوردار هستند.

نویسندگان

علی اکبر زهره وند

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (دبیر آموزش و پرورش شهرستان همدان)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بیابانگرد، . (1370). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت ...
 • بهرامی، فاطمه، رضوانی، شیوا (1385). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت ...
 • تمنایی فر _ محمدرضا، گندمی، زینب (1393). رابطه انگیزه پیشرفت ...
 • شیخی فینی، ع. (1372). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت، منبع ...
 • ملکی، بهنام، محمدزاده، حسن (1389). بررسی رابطه عزت نفس و ...
 • _ خدیوی، اسدالله، وکیلی مفاخری، فسانه (1390). رابطه بین انگیزش ...
 • Askari M. Describe and compare sports motivation achievement in male ...
 • Golshan MR. Society education. Tehran: S h iftehPub lication; 1995. ...
 • Logan A. Defeatism academic, cognition and amends.Rezaf SH, translator. Mashhad: ...
 • Samadi M. Influence procedures education and selfregulatory On advance academic. ...
 • Ames, C., and Archer, J., (1988). Achievment goals in the ...
 • Atkinson, J.W., (1967). Motivational determinats of risk-taking, P sychogi cal, ...
 • Asante Adom, E &amp; Josephine, B (201 4). Achievement motivation, ...
 • Ames, C., &amp; Ames, R.(1984). Goal structures and motivation. TheElementary ...
 • Ahmadi S, Namazizade M, Abdoli B, Seyedalinezhad A. The comparison ...
 • Battle, E. S. (1960). Motivational determinants of academic competence .Journal ...
 • Brunstien, J.C., &amp; Maier, G.W., (2005). Aimplicit and self-attributed motives ...
 • DeCaro, D, DeCaro. M &amp;Ritt le-Johnson _ B (201 5).Achievement ...
 • of psychology and Education, Vol.1, pp.187-239. ...
 • Gill DL, Dzewaltowsk DA, Deeter TE. The Relationship of Comp ...
 • Hoppe, F., (1930).Erfolg and misserfolg, P sycho logi sheforschung, Vol.14, ...
 • Harackiewicz, J.M., and Barron, K.E., and Carter, S.M., and Lehto, ...
 • Jernsted, G.Ch., and Chow, W.K., (1980). Lectures and textual masterri ...
 • Mcclelland, D. C., Atkinson. J. W., Clark, R. A., &amp; ...
 • Nixon, C.T., &amp; Frost, A.G., (1996). The study habits and ...
 • Dweck, C.S., (1988). Motivation, In R, Glas ser&amp;Lesgolod (Eds), The ...
 • Pintrich P, Shonk D. Motivation in education. Tehran:Elm; 2007. ...
 • Taylor DA. Comparison of college athletic participants and non -participants ...
 • Spence, J. T., &amp;Helmreich, R. L. (1 983) .Masculimity and ...
 • Weiner, B., (1970). The Role of affect in rational attributional ...
 • Xuan D, Ismail W.M, Zailaini M.A &amp;Hussin Z. (20 1 ...
 • Yoo J, Kim BJ. Young Korean athletes' goal orientation and ...
 • نمایش کامل مراجع