CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد مدلهای تصمیم گیری تحلیل چند عامله برای ارزیابی ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و CIS

عنوان مقاله: کاربرد مدلهای تصمیم گیری تحلیل چند عامله برای ارزیابی ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و CIS
شناسه ملی مقاله: GEO82_53
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 82 در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباسعلی علیمحمدی - عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس
مهران شایگان - کارشناس ارشد سنجش از دور و CIS

خلاصه مقاله:
خشکسالی پدیده ای است که خطر آن در غالب نقاط جهان وجود داشته و خسارات زیادی وارد می کند. امکان جلوگیری از وقوع خشکسالی وجود ندارد، ولی برای مقابله و کاهش اثرات آن می توان اقداماتی را انجام داد. بهعبارت دیگر با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان با آن مقابله کرد. کمبودهای آبی اخیر در ایران و سایر نقاط نشان دهنده ضرورت مدلسازی خطر خشکسالی با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی می باشد. در این تحقیق با استفاده ازبکارگیری همزمان داده های ماهواره ای، محیطی و هواشناسی و برقراری رابطهخ ای منطقی بین آنها آسیب پذیری نواحی به خشکسالی و همچنین شدت و ضعف ان در حوضه آبخیز قوچان-شیروان واقع در شمال خراسان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی آسیب پذیری اهمیت نسبی هر کدام ازعوامل مشخص کردید و بر اساس آن ضرایب ویژه ای به عنوان وزن در تجزیه و تحلیل اطلاعات اعمال شد. برای تعیین اهمیت پارامترهای مورد بررسی و ترکیب اطلاعات از مدلهای تصمیم گیری و تحلیل چند متغیره استفاده شد.

کلمات کلیدی:
خشکسالی ، سنجش از دور ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/4169/