CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش زیرساختار ملی اطلاعات مکان مرجع (NSDI) در تحقق اهداف فنآوری اطلاعات (IT) در ایران

عنوان مقاله: نقش زیرساختار ملی اطلاعات مکان مرجع (NSDI) در تحقق اهداف فنآوری اطلاعات (IT) در ایران
شناسه (COI) مقاله: GEO82_45
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 82 در سال 1382
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمودرضا دلاور - استادیار گروه مهندسی نقشهبرداری و ژئوماتیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس رجبی فرد - معاون مرکز تحقیقات زیرساختارهای اطلاعات مکان مرجع (SDIs) ومدیریتزمین،دپ
هانی رضائیان - دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-GIS، گروه مهندسی نقشهبرداری و ژئو

خلاصه مقاله:
بخش گستردهای از پیشرفتهای حاصل شده در زمینة فنآوری اطلاعات (Information Technology-IT) در حوزة فعالیتهای مرتبط با اطلاعات مکان مرجع بوجود آمده است. در چنین شرایطی شفافسازی جایگاه و روابط ایجاد شده میان اطلاعات مکان مرجع و ساختارهای مربوطه با IT میتواند راهگشا و هدایت کنندة فعالیتهای مربوط به هر دو مقوله بخصوص در سطح ملی و در جهت تکامل این حوزة اطلاعاتی و همچنین تحقق اهداف جوامع اطلاعاتی باشد. بهرهگیری از امر در مورد کشورهایی که در آغاز راه استفاده از IT میباشند از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. برهمین اساس این تحقیق به بررسی تکامل حاصل شده در حوزة اطلاعات مکان مرجع در قالب پرداختن به مفاهیم زیرساختارهای اطلاعات مکان مرجع (SDI) میپردازد و در همین راستا مقولة IT و روابط مربوطه را مورد توجه قرار داده و نقش و جایگاه آن را تحلیل مینماید.

کلمات کلیدی:
توسعة پایدار، فنآوری اطلاعات (IT)، زیرساختار، جامعة اطلاعاتی، زیرساختار اطلاعات مکان مرجع (SDI)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/4161/