CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی راهکارهای ترویجی برای توسعه کشت هیدروپونیک در بین گلخانه داران شهرستان پاکدشت

عنوان مقاله: بررسی راهکارهای ترویجی برای توسعه کشت هیدروپونیک در بین گلخانه داران شهرستان پاکدشت
شناسه (COI) مقاله: ICARA01_672
منتشر شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه لایقی مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاهه آزاد ورامین- پیشوا- نویسنده مسئول
مهدی رسولی - عضو هیئت علمی دانشگاهه آزاد ورامین- پیشوا

خلاصه مقاله:
امروزه پرداختن به شیوه های نوین در عرصه کشاورزی جهت استفاده بهینه از منابع و افزایش تولید بیش از پیش مورد توجهقرار گرفته است. توجه به کم آبی های شدید و شرایط بحرانی که در اکثر مناطق ایران، به خصوص نواحی کم آب به وجودآمده، اهمیت استفاده از کشت هیدروپونیک در کشاورزی را دو چندان گردیده است. روش هیدروپونیک که اخیرا در کشتتجاری و صنعتی مورد استقبال قرار گرفته، به معنای کشت در محیط بدون خاک یا کشت در محیط دارای محلول هایشیمیایی میباشد. در این میان نقش ترویج کشاورزی به عنوان یکی از فاکتورهای مهوم توسعه کشت هیدروپونیک، انکارناپذیر است. هدف کلی این مقاله بررسی راهکارهای ترویجی برای توسعه کشت هیدروپونیک در بین گلخانه داران می باشد.یافته های به دست آمده نشان می دهد که در زمینه توسعه کشت هیدروپونیک، ترویج و آموزش کشاورزی حلقه ی گمشده ایاست که به آن کمتر توجه شده است لذا با توجه بیشتر به این بخش می توان اقدامات موثر تری جهت توسعه کشت بدونخاک انجام داد. بنابراین استفاده از روش های متنوع آموزشی (نظیر آموزش انفرادی، گروهی و ارتباط جمعی) متناسب بانیازها و تحصیلات کشاورزان با هدف توسعه این کشت، می تواند بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران طراحی و اجرایبرنامه های ترویجی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
راهکارهای ترویجی، کشت هیدروپونیک، گلخانه داران، شهرستان پاکدشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/415396/