CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی شرایط مناسب ورودی و خروجی در آب بندهای کشتیرانی با استفاده از مدل عددی

عنوان مقاله: بررسی شرایط مناسب ورودی و خروجی در آب بندهای کشتیرانی با استفاده از مدل عددی
شناسه (COI) مقاله: 129_5190613324
منتشر شده در سومین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1380
مشخصات نویسندگان مقاله:

ندا فتوحی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی - گروه عمران دانشگاه تهران عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیز

خلاصه مقاله:
آببندهای کشتیرانی سازههایی هستند که جهت انتقال کشتی ها از تراز آبی به ترازی دیگر طراحی می گردند. همچنین درآبراه ههایی که یک تغییر ناگهانی در تراز سطح آب در اثر موانع طبیعی یا مصنوعی وجود دارد از این آب بندها استفاده میشود. درهنگام تغییر سطح آزاد آ ببند به سطح تراز مناسب که از طریق دریچ ههای ورودی و خروجی سیستم و با نرخ زمانی خاصی صورت میگیرد، نوساناتی در سطح آزاد آب بوجود آمده که این حرکات باید در محدوده قابل قبولی برای کشتی باشد. عواملی که روی این نوسانات اثر دارد عبارتند از زمان پر و تخلیه شدن جهت رسیدن به عمق مورد نیاز، نرخ جریان ورودی یا خروجی، عمق اولیه مخزن، ابعاد و سیستم دریچ هها و محل قرارگیری آنها که با کنترل این عوامل عبور مطمئن کشتی از آب بند صورت میگیرد.همچنین تغییرات سطح آب در آب بند، نیروهایی به بدنه کشتی وارد میکند که باید در محدوده قابل قبولی بوده و از مقدار معینی تجاوز نکند. با توجه به اینکه نوسانات سطح آب به میزان دبی ورودی و خروجی بستگی دارد، مطالعه و بررسی شرایط مختلف ورودی و خروجی و حالتهای مختلف باز و بسته شدن دریچ هها میتواند این تغییرات را مشخص کرده و در نتیجه میزان نیروی وارده به کشتی را تعیین نماید. تعیین این نیروها در مقایسه با نیروهای مجاز، حالتهای مناسبی از نرخ حرکت دریچ ههای ورودی و خروجی را ارائه خواهد داد که در طر حها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل عددی روش اجزاء محدود و اعمال شرط مرزی، حرکت دریچ هها و محل قرارگیری آنها مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه­هایی بمنظورایجاد وضعیت مناسب ورودی و خروجی در سیستم انجام شده است.

کلمات کلیدی:
آ ب بندهاي كشتيراني، روش اجزاي محدود، معادلات نويراستوكس، شرط مرزي سينماتيكي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/413/