CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اصلاح هدایت تناسبی برای موشک های غیرفعال پدافند هوایی با استفاده از فیلتر های غیر خطی

عنوان مقاله: اصلاح هدایت تناسبی برای موشک های غیرفعال پدافند هوایی با استفاده از فیلتر های غیر خطی
شناسه (COI) مقاله: ISME16_496
منتشر شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان - دانشیار-دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:
موشک های غیرفعال موشک هایی هستند که برای رهگیری هدف از امواج ساتع شده از خود هدف استفاده می کنند. در این مقاله برای هدایت موشک های غیر فعال پدافند هوایی از قانون هدایت تناسبی اصلاح شده استفاده شده است. در پیادهسازی این روش نیاز است تا متغیرهای حالت سیستم از جمله فاصله موشک تا هدف که بطور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند تخمین زده شوند.با توجه به غیر خطی بودن دینامیک سیستم این کار قبلا با استفاده از روش فیلتر کالمن توسعه یافته و اندازه گیری های زاوی ه افق دید موشک و نرخ تغیرات زاویه افق دید انجام شده است. اما در عمل ای ن روش با توجه به محدودیت های فیلتر کالمن توسعه یافته ونی ز مسئله روئیت ناپذیری حالتهای سیستم با مشکلاتی مواجه بوده است.در این مقاله از دو روش UKF(Unscented Kalman Filter), PF(Particle Filter) که روش های دقیق تری برای تخمین حالتها در سیستمهای غ ی ر خطی هستند استفاده شده است . همچن ین در این مقاله مسئله رو ئی ت پذیری حالتها بررسی شده وبا پیشنهاد اندازه گ ی ری جدیدی که قابلی ت پیاده سازی عملی در این نوع موشک ها دارد برای حل مشکل روئیت ناپذیری استفاده شده است. کارایی این روشها برای اهداف بدون مانور در شبیهسازی مونت کارلو و با معیار میانگین مربعات خطا(RMSE) با روش فیلتر کالمن توسعه یافته مقایسه شده است . همچنین این روش ها از نظرحجم محاسبات و قابلیت پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفتهاند

کلمات کلیدی:
موش کهای غیر فعال- هدایت متناسب-فیلتر کالمن توسعه یافته-فیلتر ذره ای ، Unscented Kalman Filter

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/41072/