تاثیر نقشه راه در بهرهوری سازمانی با افزایش کارایی و اثربخشی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 777

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_023

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

امروزه رشد و پیشرفت سازمانها در گرو دستیابی به سطح بالایی از کارایی و اثربخشی سازمانی میباشد، به طوریکه سازمان در کمترین زمان ممکن بتواند خود را با تغییرات محیطی پیرامون خود تطبیق دهد تا از رقیبان خود به نماند و در مواردی به ببای خود ادامه دهد. نبشه راه یکی از ابزارهای مهم در این حوزه میباشد که با استفاده از تعیین و پیش بینی فعالیتها مسیر پیشرفت سازمان را جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز آن را نشان میدهد. دراین پژوهش به بررسی تاثیر نبشه راه در افزایش بهره وری در سازمانها پرداختیم. در ابتدا به بررسی نقشه راه و همچنین تعاریف بهره وری میپردازیم. سپس عواملی که با تدوین و اجرا ی نقشه راه باهمچنین تعاریف بهره وری می پردازیم . اثربخشی و در نتیجه بهره وری سازمان بالا رود و مدل مربوط به آن را نیز ارائه مینماییم

نویسندگان

مجتبی حسن پور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهرهوری، دانشگاه پیام نور تهران

زهرا درویشی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهرهوری، دانشگاه پیام نور تهران

علی محمد ابراهیمی

کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه آزاد استهبان