اثربخشی آموزش ریاضی به روش الکترونیکی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,040

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHALOUSSAMA03_123

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ریاضی به روش و الکترونیکی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دردانش آموزان دخترمقطع دوم دبیرستان انجام گرفت. روش تحقیق نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون، بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهر سیرجان می باشد که در سال تحصیلی 49 49 به تحصیل مشغول بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی -خوشه ای چند مرحله ای است که تعداد 90 نفر به شیوه تدریس الکترونیکی در درس ریاضی تحت آموزش قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد و برای تحلیل داده ها روش آزمون تحلیل کوواریانس به کار رفت .یافته های تحقیق نشان داد که آموزش تدریس الکترونیکی بر خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر ندارد. آموزش الکترونیکی درس ریاضی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در سطح0/01 تاثیر معنادار داشته است

نویسندگان

زهرا شهیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد پردیس سیرجان، گروه روانشناسی عمومی و دبیر ریاضی

قربان فتحی اقدم

استاد دانشگاه سیرجان و عضو هیات علمی دانشگاه