مطالعه تغییر برخی شاخص های یونی ، بیوشیمیایی و هورمونی در بچه ماهیان سفید رها سازی شده در مصب رودخانه تجن(ساری)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 589

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KMSU01_041

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

تکثیر مولدین و رها سازی بچه ماهیان سفید به عنوان یک برنامه مدون بازسازی ذخایر، سالیان درازی است که توسط سازمان شیلات ایران اجرا می شود. غالبا رهاسازی بچه ماهیان در رودخانه و نزدیک به مصب صورت می گیرد. جایی که محل انباشت الودگی های شیمیایی سموم وفلزات سنگین می باشد. تطبیق با آب شور در این منطقه از رودخانه یک مرحله بسیار حساس و بغرنج در زندگی بچه ماهیان سفید محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تطبیق اسمزی و یونی در بچه ماهیان سفید و در مصب رودخانه تجن (واقع در شهرستان ساری) با مطالعه برخی شاخص های تنظیم فشار اسمزی انجام پذیرفت. تعداد 50عدد بچه ماهی سفید با میانگین وزنی حدود0/5 گرم در هر یک از 8 قفسی که به طور عرضی در محل رهاسازی بچه ماهیان سفید در رودخانه مذکور قرار گرفته بودند، رهاسازی شدند. قفس هابه دو گروه تقسیم شدند: یک گروه روز اول ماهی دارشده و پس ازهفت روز نمونه برداری شد وگروه دوم جهت بررسی وضعیت تطبیق اسمزی بچه ماهیان درکوتاه مدت در روزچهارم ماهی دار شده و نمونه برداری ازآنها در ساعت 48،36 و 72 پس ازرها سازی انجام گردید. گروه کنترل نیز مشابه با گروه قفس های موجود در رودخانه و در زمان های مشابه ماهی دار و د رپژوهشکده اکولوژی دریای خزر نگهداری شد. پس از نمونه برداری برخی از فاکتورهای یونی(سدیم، کلر،پتاسیم و کلسیم) هورمونی (کورتیزولT3 T4) و بیوشیمیایی (پروتئین کل و گلوکز بدن) و همچنین درصد رطوبت بدن و درصد تلفات بچه ماهیان در گروه های مختلف سنجش و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج اختلاف معنی داری را از نظر فاکتورهای ذکر شده(بجز یون کلر و هورمونT4) بین گروه کنترل و قفس های آزمایشی نشان دادند(P<0/05) میزان یون های بررسی شده درقفس های آزمایشی بیشتر از گروه کنترل بوده و در مود یون های سدیم ،کلر و پتاسیم روند افزایشی در میزان یون ها از ساعت 72 تا روز هقتم دیده شد. میزان هورمون T3و درصد رطوبت بدن در ماهیان نگهداری شده در قفس ها کمتر از گروه کنترل بوده و در برخی موارد از اختلاف معنی داری با گروه کنترل برخوردار بودند(P<0/05) مقداره T4 گلوکز،پروتئین کل و درصد تلفات درماهیان نگهداری شده در قفس ها به طور غالب بیش از گروه کنترل بود. از نظرهومون کورتیزول میزان و وضعیت نسبتا مشابهی بین گروه قفس ها و گروه کنترل تا ساعت 72 دیده شده، اما در روز هفتم روند کورتیزول در گروه کنترل ، افزایشی و در گروه قفسها، کاهشی ارزیابی شده. برآیند نتایج به دست آمده از بررسی فاکتورهای یونی، هورمونی، بیو شیمیایی درصد رطوبت ودرصد تلفات بچه ماهیان ، حاکی از وجود اختلال در موفقیت بچه ماهیان سفید در تنظیم اسمزی و تطبیق با آب شور در رودخانه تجن می باشد. با توجه به این مسئله ، بررسی بیشتر و انجام تحقیقات مشابه با گروه های وزنی مختلف بچه ماهیان و همچنین ارزیابی و سنجش سایر منابع آلاینده این رودخانه توصیه می شود.

نویسندگان

محمد محیسنی

استادیار، عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

باقر مجازی امیری

استاد، عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشگاه تهران

علیرضا میرواقفی

دانشیار، عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشگاه تهران، ایران

محمد وحید فارابی

استادیار، موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر، ساری، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • () فارابی، م.و، خوشباور رستمی، ح.، قانعی تهرانی، م.، قیاسی، ...
 • (2) سعیدی، م. کرباسی، ع. نبی بیدهندی، غ. مهردادی، ن. ...
 • (4) اداره کل شیلات استان مازندران، 1389. گزارش عملکرد مکز ...
 • (5) Darvish Bastami, K., Shabani, N., Soltani, F., Afkhami, M., ...
 • (6) Jafari, M., Kamarudin, M. S., Roos saad, C., Arshad, ...
 • (7) Kalantari, M.R., Ebadi, A.G., 2006., Measurement of some heavy ...
 • (8) Eslami, S. Hajizadeh Moghadam, A, Jafari, N., Nabavi, S.F., ...
 • (9) Peterson, B.C., Booth, N.J., 2010. Validation of a whole-body ...
 • (10) Handy, R. D., Depledge, M. H., 1999. Physiological responses: ...
 • (11) Monette, M.Y., Bjornsson, B.T., McCormick, S.D., 2008. Effects of ...
 • (12) Allen, P. J., Cech, J. J., 2007. Age/Size effects ...
 • (13) Lerner, D.T., Bjornsson, B.T., McCormick, S.D., 2007. Aqueous exposure ...
 • (14) Monette, M.Y., Yada, T., Matey, V., McCormick, S.D., 2010. ...
 • (15) Waring, C.P., Brown, J.A., Collins, J.E., , Prunet, P., ...
 • (16) Peter, M.C.S., 2011. The role of thyroid hormones in ...
 • (17) Waring, C.P., Moore, A., 2004. The effect of atrazine ...
 • (18) Mc Cormick, S.D., Odea, M.F., Moeckel. A.M., Lerner, D.T., ...
 • (19) Nieves-P uigdoller, K., Bjornsson, B.T., McCormick, S.D., 2007. Effects ...
 • (20) Camargo, M.M.P., Fernandes, M.N., Martinez, B.R., 2009. How aluminium ...
 • (21) Lohner, T.W., Reash, R.J., Willet, V.E., Fletcher, J., 2001. ...
 • (22) Handeland, S. O., Berge, A., Bjornsson, B. Th. &amp; ...
 • Study on the change of some ion, hormone and biochemical ...
 • Ph.D student of fisheries, University of Tehran ...
 • Professor, Department of fisheries, University of Tehran ...
 • Assoc. Professor, Department of fisheries, University of Tehran ...
 • Assist. Professor, Iranian Fisheries Research Organization, Ecology Faculty of the ...
 • Assist. Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran ...
 • نمایش کامل مراجع