CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و جداسازی قارچ غالب تولید کننده ی آنزیم لیپاز در خاک جنگلی ناهار خوران گرگان

عنوان مقاله: شناسایی و جداسازی قارچ غالب تولید کننده ی آنزیم لیپاز در خاک جنگلی ناهار خوران گرگان
شناسه (COI) مقاله: IRZIST01_080
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،ایران
محمدحسین ارزانش - عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشکده علوم پایه ی دانشگاه منابع طبیعی گرگان،ایران
هاتف آجودانی فر - عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،ایران

خلاصه مقاله:
نمونه گیری از خاک جنگلی ناهار خوران گرگان در آبان ماه 1393 انجام شد . درآزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نمونه های خاک با رقت 5-10 رقیق گردیدند و برای خالص سازی به محیط های عمومی YGC و PDA منتقلشدند، پس از بررسی فلور قارچی خاک جنگلی ناهار خوران،برای بررسی قدرتترشح آنزیم فسفولیپاز به عنوان منبع لیستین از زرده ی تخم مرغ استفاده گردید کهطی چند مرحله به هر دو محیط عمومی فوق الذکر اضافه گردید و با غلظت هایگوناگون افزوده شد اما به علت عدم تشکیل هاله، محیط اختصاصی KG که مربوطبه بررسی فسفولیپاز (لیسیتیناز) باسیلوس هاست تهیه گردید. قارچ هایی که بیشترینشعاع تشکیل هاله را داشتند به وسیله ی کلیدهای شناسایی قارچی شناسایی شدند، برای تست PCR از پرایمرهای عمومی ITS1,4 استفاده شد و برای تست سکوئنسینگ ارسال گردیدند.به ترتیب سه قارچ موکور و دو گونه ی رایزوپوسبیشترین میزان تولید هاله های فسفولیپاز را داشتند .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/401079/