CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

روزنه داران به عنوان شاخص کیفیت آب در آبسنگ های مرجانی خلیج نای بند

عنوان مقاله: روزنه داران به عنوان شاخص کیفیت آب در آبسنگ های مرجانی خلیج نای بند
شناسه (COI) مقاله: IRZIST01_071
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه پارسائیان - گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی.تهران ،ایران
محمدرضا شکری - گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی.تهران ،ایران
جمیله پازوکی - گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی.تهران ،ایران

خلاصه مقاله:
در مطالعه حاضر پراکنش روزنه داران کفزی در رسویات خلیج نای بند مورد بررسی قرار گرفت.همچنین فاکتور های کیفیت آبدر این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.هدف از انجام این تحقیق بررسی روزنه داران به عنوان شاخص کیغیت آب و بررسی اثرآلودگی های صنعتی بوده است تا امکان شناخت بیشتر محیط های آلوده و وضعیت زیستی موجودات حاضر در آن مناطق فراهمگردد. نمونه ها جهت بررسی روزنه داران از عمق 3 متر با غواصی یه وسیله ی سرنگی به قطر 3 سانتی متر و در زمستان 92 13 جمعآوری شدند.فاکتورهای آب (دما اکسیژن محلول کدورت شوری و pH) در محیط همزمان با نمونه برداری روزنه داران وفاکتورهای شیمیایی آب شامل نیتریت نیترات و فسفات در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد به ترتیب شوری و کدورتآب مهمترین فاکتورهای موثر و پس از آن نیترات آب که ارتباط مستقیم با فراوانی روزنه داران دارد.

کلمات کلیدی:
روزنه داران ، آلودگي هاي صنعتي عسلويه. خليج ناي بند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/401070/