CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تغییرات دما و pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حضور یک داروی موکولایتیک

عنوان مقاله: بررسی تغییرات دما و pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حضور یک داروی موکولایتیک
شناسه (COI) مقاله: IRZIST01_021
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماء غلامی - دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
داریوش مینائی تهرانی - دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی- دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
لیپاز ها هیدرولیز تری آسیل گلیسرول به اسید چرب و گلیسرول را انجام می دهند. این آنزیم ها کاربرد های فراوانی در صنایعغذایی، کشاورزی، پزشکی و دارویی دارند. منابع تولید کننده ی این آنزیم شامل: گیاهان، قارچ ها، جانوران و باکتری هاست که دراین میان باکتری ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این مطالعه تاثیر یک داروی موکولایتیک به عنوان مهار کننده بر روی آنزیملیپاز در باکتری Pseudomonas aeruginosa مورد بررسی قرار گرفته است این مهار کنندگی شاید در صنایع مناسب نبودهاما مهار آنزیمی در مبحث پزشکی و سلامت نقش مهمی را ایفا می کند. در این بررسی پس از آنکه باکتری در محیط کشت حداقلنمکی حاوی روغن زیتون کشت داده شد، سانتریفیوژ گردید و از سوپ رویی آن که شامل آنزیم است جهت بررسی فعالیت آنزیمیاستفاده شد. نتایج نشان داد که دارو می تواند به صورت رقابتی سبب مهار آنزیم شود. به منظور تعیین اثر دما، فعالیت آنزیم دردمای 0 تا 70 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد که دمای اپتیمم برای فعالیت آنزیم 60 درجه تعیین شد. برای تایید انرژیفعال سازی واکنش توسط آنزیم، از منحنی آرنیوس استفاده شد که نتایج نشان داد که در غیاب و حضور مهار کننده انرژی فعالسازی به ترتیب 90 / 15 - و 09 / 19 -کیلوژول بر مول محاسبه شد. حداکثر فعالیت آنزیم در pH=8 ثبت شد. در نهایت بررسی هانشان داد که مهار کننده با تمایل بالایی به آنزیم متصل شده و آن را مهار می کند.

کلمات کلیدی:
ليپاز، مهار كننده، دارو، باكتري

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/401020/