CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه زیست شناسی وزغ سبز (Bufo viridis) در نواحی گرمسیری استان خوزستان، شهر اهواز

عنوان مقاله: مطالعه زیست شناسی وزغ سبز (Bufo viridis) در نواحی گرمسیری استان خوزستان، شهر اهواز
شناسه (COI) مقاله: IRZIST01_010
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فروغ پاپهن - عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
اشرف جزایری - عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
نرگس عمادی - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
وزغ ها گروهی از دوزیستان بی دم هستند که از تنوع گونه ای و فراوانی نسبی قابل توجهی در اکثر اکوسیستم های طبیعیبرخوردارند. با توجه به اینکه غذای بسیاری از جانوران محسوب می شوند، در شبکه های غذایی حضور فعال دارند این دوزیستانبه شدت تحت تاثیر پارامترهای زیست محیطی قرار می گیرند به گونه ای که از آن ها به عنوان شاخص های زیستی، معرف وجوداسترس یا آلودگی های زیست محیطی استفاده می شود.مطالعه آن ها در مناطق مختلف ضروری به نظر می رسد به همین منظورهدف از تحقیق حاضر بررسی وزغ ها در منطقه گرم (شهرستان اهواز) بوده است. برای این منظور نمونه ها از 4 ایستگاه در بخشهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی اهواز انتخاب شده است نتایج نشان داد که از نظر فراوانی نسبی (F:M) ماده ها در تمامایستگاه ها بجز ایستگاه کوت عبدالله بیشتر از نر ها بود. همچنین تفاوت قابل مشاهده ای در صفات طول (L) ، وزن (W) ، طولساق (T) و طول ران (F) وجود داشت. و میزان همآوری (F) در نمونه های بالغ ماده ها دارای دامنه 450±2500 بود و حداقل شاخص گنادی (GSI) در وزغ های بالغ نر 0/21 و حداکثر آن 0/40 بود.

کلمات کلیدی:
دوزيستان، وزغ، وزن، طول بدن، طول ساق پا و همآوري

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/401009/