CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل اندرکنش سازه و سیال نیمه بی نهایت در حوزه زمان با استفاده از مدل آرما

عنوان مقاله: تحلیل اندرکنش سازه و سیال نیمه بی نهایت در حوزه زمان با استفاده از مدل آرما
شناسه (COI) مقاله: ISSEE01_116
منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیداصغر ارجمندی - استادیار،، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
در تحلیل دینامیکی سازه هایی که در تماس با یک سیال قرار دارند، مانند سازه یک سد، لازم است اندرکنش سازه و سیال مورد توجه قرارگیرد. در برخورد با این مساله چنانچه سیال دارای ابعاد محدودی باشد می توان به عنوان مثال از روش اجزای محدود برای مدل کردنسیال سود جست. ولی چنانچه ابعاد سیال نامحدود باشد و یا دارای ابعادی باشد که مش بندی و تحلیل آن توسط روش اجزای محدود بهصرفه نباشد، و بتوان با قبول مقداری تقریب ابعاد آن را نامحدود فرض کرد، می توان از المان نیمه بی نهایت سیال (Fluid Hyper-element) برای مدل کردن آن استفاده کرد. این المان در حوزه فرکانس فرمول بندی شده است و چنانچه تحلیل در محدوده زمان به دلیل مزیت هایی کهدارد به محدوده فرکانس ترجیح داده شود، استفاده از المان نیمه بی نهایت سیال با مشکلاتی مواجه است. زیرا المان نیمه بی نهایت سیالهمراه با ماتریس هایی است که تابع فرکانس هستند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مفاهیم شناسایی سیستم ها (به طور خاصمدل آرما) در محدوده زمان از المان نیمه بین هایت سیال استفاده گردد. با استفاده از این روش مخزن مفروض با طول نیمه بی نهایت تحلیلشد و نتایج خوبی به دست آمد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400993/