CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی کمی میزان تاثیر پالس های کم دامنه سرعت حرکت زمین در حوزه نزدیک بر پاسخ دینامیکی سازه های قابی

عنوان مقاله: ارزیابی کمی میزان تاثیر پالس های کم دامنه سرعت حرکت زمین در حوزه نزدیک بر پاسخ دینامیکی سازه های قابی
شناسه (COI) مقاله: ISSEE01_045
منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سالار آرین مقدم - دانشجوی دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدرضا سقراط - دانشجوی دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل

خلاصه مقاله:
اهمیت تعیین دقیق پاسخ دینامیکی سازه ها، به ویژه در مورد سازه های بلند مرتبه، سازه های نامنظم و سازه های حساس همواره مورد توجهآیین نامه های طراحی لرزه ای بوده است. از سوی دیگر، انتخاب ورودی مناسب یک گام اساسی جهت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطیخواهد بود. ماهیت متفاوت و پتانسیل ایجاد خرابی در رخدادهای لرزه ای نزدیک گسل در دو دهه گذشته موجب شده است که برای اطمینان ازتخمین قابل اعتماد پاسخ سازه ها گروهی از شتابنگاشت های ثبت شده در حوزه نزدیک در کنار شتابنگاشت های حوزه دور به کار گرفته شود.از میان ویژگی های منحصر به فرد رکوردهای حوزه نزدیک مهمترین وجه تمایز از دیدگاه مهندسین سازه ماهیت پالس گونه آنها است. از این رو،تحقیقات گوناگونی جهت کمی سازی پالس گونگی و جداسازی پالس های ناشی از پدیده جهت داری در سالهای اخیر صورت پذیرفته است. یکیاز مهمترین محدودیت ها در ارائه تفاسیر قابل اطمینان از رفتار دینامیکی سازه در حوزه نزدیک بحث کمبود تعداد رکوردهای پالس گونه در بانکداده های معتبر جهانی است که به نوبه خود ناشی از حذف رکوردهای با شدت دامنه کم (منسوب به رخدادهای لرزه ای ضعیف) می باشد. تغییررویکرد طراحی به سمت مهندسی عملکردی و تخمین احتمالاتی پاسخ سازه ها، استفاده از روش های نوین محاسبه ی منحنی ظرفیت سازه را بهدنبال داشته است. یکی از مهمترین روش های دستیابی به ظرفیت دینامیکی سازه استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده است. در این روش،شتابنگاشت های موردنظر پس از انتخاب و صرفنظر ازتغییر محتمل در سایر مشخصات به طور پیاپی و با استفاده از ضرایب خطی مقیاسمی گردند. بنابراین، شکل طیفی و محتوای فرکانسی سیگنال حفظ شده و دامنه آن در حوزه زمان افزایش می یابد. به عبارت دیگر، شدت اولیه دامنهسیگنال از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. مطالعه حاضر در پی ارزیابی امکان استفاده از شتابنگاشت های پالس گونه اما کم دامنه برای تخمینظرفیت دینامیکی سازه ها به روش تحلیل دینامیکی فزاینده است. نتایج امکان استفاده از برخی پالس های کم دامنه که دارای شباهت طیفی با الگویپالس های جهت پذیری هستند را تایید می کند.

کلمات کلیدی:
نزديك گسل، پالس گونگي، تحليل ديناميكي فزاينده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400922/