CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عملکردی سازه های فولادی بیمارستانهای شهر کرمان

عنوان مقاله: بررسی عملکردی سازه های فولادی بیمارستانهای شهر کرمان
شناسه (COI) مقاله: ISSEE01_040
منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرناز عزت آبادی - کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حامد صفاری - عضو هیأت علمی، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسین توحیدی - کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علوپزشکی کرمان

خلاصه مقاله:
به دلیل حساسیت واهمیت ویژه سازه های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی و با توجه به سطح عملکرد آنها در زلزله های متوسط و شدید،بررسی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای بیمارستانهای موجود بسیار حائز اهمیت بوده است. لذا در این مقاله چند سازه فولادی از بیمارستانهایشهر کرمان که جزء مهمترین بیمارستانهای شهر می باشند به وسیله تحلیل استاتیکی غیر خطی و با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهایموجود (نشریه 360 تجدید نظر اول) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیمارستانهای مورد بررسی دارای دو سیستم سازه ای متفاوت (قاب خمشیویژه و قاب ساده با مهاربندی همگرا) می باشند. عملکرد این بیمارستانها بایستی درزلزله سطح خطر 1 دارای استفاده بی وقفه ودر زلزله سطحخطر 2 دارای ایمنی جانی باشد. ارزیابی انجام شده نشان داده که برخی از سازه های قاب خمشی ویژه توان تحمل تغییرمکان هدف زلزله سطحخطر 1 را نداشته و به دلیل ضعف ها و نواقص موجود مربوط به طراحی نامناسب اتصال تیر به ستون و محدوده تشکیل مفاصل پلاستی دچارشکست در اتصالات و بالتبع ناپایداری کل سازه شده است. ضمناً در این سازه ها برخی از تیرهای کوتاه نیز دچارشکست خمشی و برشی شدهاند. دسته دوم ، برخی از بیمارستان هایی است که دارای سیستم قاب ساده با مهاربندی همگرا بوده و سازه توان تحمل تغییرمکان هدف زلزلهسطح خطر 1 را دارا بوده است، اما تحت این تغییرمکان بادبندهای فشاری دچار کمانش کلی شده اند، که به تفصیل عوامل آن بررسی شده است.یکی دیگر از اهداف این مقاله، بررسی عملکرد ساختمانهای با اهمیت زیاد (مثل بیمارستانها) با آیین نامه های طراحی رایج ایران بوده است. که بابررسی دقیق بیمارستانهای مذکورنشان داده شده است که آیین نامه های طراحی لرزه ای، جوابگوی عملکرد واقعی سازه ها در هنگام زلزله هایمتوسط بوده اند.

کلمات کلیدی:
سازه هاي فولادي بيمارستاني، بهسازي لرزه اي – طراحي بر اساس سطح عملكرد، آناليز پوش آور، تغييرمكان هدف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400917/