CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه تجربی و شبیه سازی اجزای محدود هیدروفرمینگ قطعات مخروطی ورقهای دولایه به روش هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

عنوان مقاله: مطالعه تجربی و شبیه سازی اجزای محدود هیدروفرمینگ قطعات مخروطی ورقهای دولایه به روش هیدرودینامیکی با فشار شعاعی
شناسه (COI) مقاله: NCMEIS01_059
منتشر شده در اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا قاسمیان - دهاقان، آموزش و پرورش
محمد حسین پور - تهران، دانشگاه شهید رجایی
محمد مراد شیخی - تهران، دانشگاه شهید رجایی
سیدمحمد حسین سیدکاشی - بیرجند، دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
امروزه استفاده از ورق های دولایه فلزی به دلیل ایجادخواص ترکیبی در صنایع مختلف از قبیل هوافضا و خودروتوسعه یافته است. شکل دهی قطعات مخروطی در صنعت یکیاز فرایندهای پیچیده است. زیرا بهعلت تماس کم سطح ورق باسنبه در مراحل اولیه شکل دهی، تنش زیادی به ورق اعمالمی شود و باعث پارگی آن خواهد شد. در این پژوهش کششعمیق به روش هیدرو دینامیکی با فشار شعاعی ورقهای دولایهبه صورت مخروطی از نظر تجربی و شبیه سازی اجزای محدودبررسی گردید. آزمایش های متعددی انجام شد و فشارهایبحرانی تعیین کننده، به دست آمد. پارامترهایی از قبیل توزیعضخامت در مسیر فشارهای مختلف ، عیوب احتمالی ایجاد شدهدر طی فرایند و اثر ترتیب چیدمان ورق ها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان می دهد بحرانی ترین ناحیه در فرایندهیدروفرمینگ قطعات دولایه مخروطی، ناحیه تماس با شعاعسر سنبه است. در یک فشار معین و بهینه، قطعه بدون عیبشکل می گیرد و در فشارهای بالاتر، تأثیر مثبتی روی کیفیتکشش بوجود نمی آید. ترتیب چیدمان ورق ها اثر مهمی رویفشارهای بحرانی دارد. به گونهای که هرگاه ورق با استحکامپایین تر در تماس با سنبه باشد، فشارهای بحرانی افزایش می -یابد. نتایج شبیه سازی توسط آزمایش های تجربی تایید شده است.

کلمات کلیدی:
كشش عميق هيدروديناميكي ، ورق فلزي دولايه، قطعات مخروطي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400720/