CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش زیر ساخت های مدیریت دانش در ایجاد نوآوری وکارآفرینی در سازمان ها

عنوان مقاله: بررسی نقش زیر ساخت های مدیریت دانش در ایجاد نوآوری وکارآفرینی در سازمان ها
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_041
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی عبدی جمایران - کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه
الهام هادی زاده - کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران
خدیجه امامی - کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران
سوده عمودزاد خلیلی - کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش مقوله مهمی است که در زمینه ایجاد نواوری وایجاد کارافرینی در سازمان ها دارای جایگاهویژه ای است. در واقع نواوری وکارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از شاخههای اصلی کارآفرینی، نقشکلیدی در موفقیت سازمانها دارد. از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه نواوری وکارآفرینیسازمانی تاثیرگذار می باشند که یکی از مهم ترین آن ها مدیریت دانش و مولفه های آن می باشد.بهره مندی سازمان از رویکرد نواوری وکارآفرینی برای نیل به بقا، رشد و توسعه نیازمند پرورش رفتارهایکارآفرینانه در میان اعضای سازمان است. مدیریت دانش نقش تعیین کننده ای در خلق و کاربرد دانشسازمانی و درنتیجه توسعه ایده ها و رفتارهای خلاقانه و کارآفرینانه دارد؛ و می تواند به عنوان بسترتوانمندساز چنین رفتارهایی عمل کند. از این رو در این پژوهش رابطه بین مدیریت دانش، نواوریکارآفرینی سازمانی بررسی می شود. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که مدیریت دانش از طریقمدیریت بهتر ایدهها رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در سازمان گردد. روش مورد استفادهدر این پژوهش بر حسب نوع هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی- همبستگی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
مديريت دانش، نوآوري، كارآفريني در سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400652/