CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاملی در نقش و جایگاه فرم در خلق حس مکان

عنوان مقاله: تاملی در نقش و جایگاه فرم در خلق حس مکان
شناسه (COI) مقاله: UOT02_045
منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مهدوی پور - استادیار دانشگاه یزد
حمیدرضا بیگ زاده شهرکی - مربی دانشگاه فنی و حرفه ای
مریم کرباسیان - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد یزد

خلاصه مقاله:
با اهمیت دادن به کالبد و اجزای آن و ایجاد فرم هایی که متعلق به محیط و معانی موجود در آن می باشد می -توان رابطه و پیوند میان انسان و مکان را بوجود آورد و مکان هایی که با تجربیات انسانها ارتباط خوب دارندبه عنوان مکانهایی پر محتوا و عمیق حس می شود و حس تعلق را به همراه دارند. دستیابی انسان به حسمکان در زندگی یک نیازبه حساب می آید. بنابراین مقاله حاضر به بررسی نقش فرم در خلق حس مکانپرداخته و در راستای آن به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد مکان و مولفه های موثر در ایجاد حس مکان ونقش فرم در القای این حس پرداخته و پاسخگوی سوالاتی مبنی بر رابطه فرم و تجربه های ذهنی و عقلی مکاناست و در این پژوهش سعی در فراهم آوردن بستری برای رسیدن به ادراک مکان در ذهن است که برایرسیدن به آن به بررسی دیدگاه های صاحب نظران در مورد مفهوم فرم و مکان پرداخته و به تحلیل نظری رابطهبین این دو و چگونگی شکل گیری حس مکان پرداخته شده است. درنتیجه به مفهوم مکان و رابطه آن با فرم کهبه واسطه حضور و تجربه انسان درک می شود،می رسیم و با توجه به این که انتظارات و تجربیات متفاوت از فرمموجب ارزیابی متفاوت از فرم شده،نقش انسان ها ومفاهیم در ذهن آنها وفعالیت هایشان درارتباط با کالبد وفرم مشخص می شود.

کلمات کلیدی:
حس مكان، مكان، فرم، ادراك

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400592/