CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر نور روز بر ادراکات حسی و فضایی در موزهها

عنوان مقاله: بررسی تأثیر نور روز بر ادراکات حسی و فضایی در موزهها
شناسه (COI) مقاله: ILDC02_021
منتشر شده در دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده معصومه حسینی تازه آبادی - کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
مهدی اخترکاوان - دکترای معماری ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ،تهران، ایران( استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)
راضیه باقری زاده - کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
سپیده سورتیجی - کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

خلاصه مقاله:
نور پدیده ای است که با وجود پیشرفت علوم و فنون هنوز ماهیت آن برای بشر مشخص نشده است. اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی نور است و در تاریکی مطلق نمی توان فضا، فرم و رنگ را تشخیص داد. تحقیقات نشان می دهد که میزان شدت، نوع منبع، رنگ، جهت و شیوه توزیع نور در محیط های متفاوت فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی بر رفتارها، ادراکات، بازدهی و کارآیی وی تأثیر بگذارد. در این میان نقش نور طبیعی به مثابه کامل ترین و مطلوب ترین نور انکارناپذیر است. موزه ها نیز جزء محیط هایی هستند که فعالیت انسانی در آنها اتفاق می افتد و از جمله فضاهای فرهنگی محسوب می شوند. می توان موزه را یکی از مؤلفه های مهم برای افزایش سطح فرهنگی جامعه دانست. لذا ایجاد فضایی مطلوب در موزه می تواند در جذب حداکثری بسیار مؤثر باشد. از اینرو نور یکی از عوامل مؤثر بر ارزش فضایی است و این عامل به این دلیل پراهمیت است که قادر به تأثیرگذاری بر ادراک حسی در رفتارهای انسان می باشد. حال این پرسش ها به میان می-آید که تأثیر نور روز در فضاهای موزه بر ادراک حسی و رفتارهای انسان چگونه است؟ و درک فضای معماری موزه با کیفیت نور طبیعی چه رابطه ای دارد؟ لذا هدف این مقاله که با روش تحقیقی، کیفی- توصیفی و با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه ای صورت پذیرفته این است که نقش نور روز در درک حسی و فضایی موزه ها و بهره برداری از نور روز در طراحی ها و ایجاد فضاهای مطلوب بررسی گردد. نتایج احتمالی بیانگر آن است که با استفاده از نورپردازی طبیعی در طراحی معماری موزه می توان به فضاسازی رسید و در جهت درک حسی و فضایی و کارآیی فضاها برآمد و در نهایت یکسری اصول کاربردی را تدوین نمود.

کلمات کلیدی:
نور، نور روز، درك حسي و فضايي، موزه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400422/