CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان فنل، نشاسته و پرولین در گیاهچه های برنج تحت تنش شوری

عنوان مقاله: بررسی میزان فنل، نشاسته و پرولین در گیاهچه های برنج تحت تنش شوری
شناسه (COI) مقاله: RICE16_043
منتشر شده در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده فهیمه حسینی راد - دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک دانشگاه گنبد کاووس
عیسی جرجانی - استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گنبد کاووس
حسین صبوری - دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
ابراهیم پورعلمداری - استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس

خلاصه مقاله:
شوری یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که تولید محصولات زراعی را کاهش می دهد. جهت بررسی تأثیر شوریبر برخی صفات فیزیولوژیک در گیاه برنج، آزمایشی بر روی جمعیت اینبردلاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام ندا و اهلمیطارم در شرایط کشت هیدروپونیک دردانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال 1393 صورت گرفت. 96 لاین خالص ازجمعیت در مراحل گیاهچه تحت شرایط تنش شوری 12 دسی زیمنس بر متر سدیم کلرید قرار گرفته و در قالب طرح بلوک کاملاتصادفی با 3 تکرار تعیین فنوتیپ شدند. صفات مورد بررسی شامل کد ژنتیکی، میزان فنل، نشاسته و پرولین بود. سپس تجزیهواریانس، مقایسه میانگین و همبستگی صفات، مورد مطالعه قرار گرفت. ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات، دارای اختلاف معنی داریدر سطح 1 درصد بودند. مقایسه میانگین لاین ها مشخص کرد که لاین های 78، 71 و 25 به ترتیب بیشترین میزان فنل، نشاسته وپرولین را دارا بودند. همچنین در ارزیابی همبستگی، همبستگی معنی داری بین صفات مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:
پرولين، تنش شوري، فنل، نشاسته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/400330/