CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی درون صفح های دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح

عنوان مقاله: مدلسازی درون صفح های دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح
شناسه ملی مقاله: NCCHUNB01_36
منتشر شده در نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبرز ناطق الهی - استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرامرز عالمی - دانشجوی دکترای مهندسی زلزله، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهن

خلاصه مقاله:
ساختمانهای مصالح بنایی غیرمسلح در بس یاری از کشورهای جهان ساخته شده و می شوند. این ساختمانها در زلزله های گذشته عملکرد مناسبی نداشته اند هر چند که اغلب آئین نامه های جهان و از جمله استاندارد 2800 ایران، ساخت اینگونه ساختمانها را مجاز نمیدانند اما به دو دلیل، یکی وجود ساختمانهای مصالح بنایی موجود و دیگری وجود تعداد زیادی بنای تاریخی که با مصالح بنایی غیرمسلح ساخته شده اند، ارزیابی ظرفیت باربری اینگونه ساختمانها ضرورت پیدا میکند. در این مقاله ابتدا روشهای مختلف مدلسازی و تحلیل درون صفحه دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح معرفی گردیده است . سپس با مقایسه نتایج مدلسازی تحلیلی و پاسخ مدلهای آزمایشگاهی که برروی چند ساختمان مصالح بنایی مختلف در دو دهه اخیر انجام شده است، در خصوص دقت روشهای مختلف مدلسازی و تحلی ل درون صفحه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح نتیجه گیری شده است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/4000/