بررسی عوامل موثربرمشارکت اجتماعی زنان (مطالعه موردی شهر بوشهر)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHNT01_033

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

مشارکت اجتماعی فرایندی است مبتنی برحضورآگاهانه وفعال فرد،به عنوان عضو جامعه درصحنه های اجتماعی وایفای نقش یا نقش های اجتماعی که به وی محول می شودو درقالب رفتارهای سیاسی،اقتصادی وفرهنگی بروز می کند. از آنجایی که این امر برحضورفراگیر تمامی افرادجامعه اشاره دارد،بنابراین توجه به مشارکت زنان دراموراجتماعی به عنوان نیمی از افرادجامعه ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد.با توجه به اهمیت این موضوع مقاله پیش رو با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر برمشارکت اجتماعی زنان در شهر بوشهربا هدف بررسی ودستیابی به مهمترین عوامل موثربرمشارکت اجتماعی زنان در این منطقه نگاشته شده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان بالای 18 سال می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور دستیابی بدین هدف این پژوهش با روش پیمایش انجام شده واز نوع پژوهش عملیاتی می باشد که با تدوین پرسشنامه وتوزیع آن در میان جامعه آماری موردنظر وتجزیه وتحلیل آنها در نهایت نتایجی بدست آمده است.مهمترین نتایج بدست آمده بیانگرتایید رابطه بین متغیر مشارکت اجتماعی بامتغیرهای جمع گرایی واستفاده از رسانه های گروهی وبیگانگی اجتماعی ومتغیرهای میزان تحصیلات ووضعیت تاهل و نیز عدم رابطه بین متغیر مشارکت اجتماعی با عام گرایی می باشد. همچنین رابطه بین مشارکت اجتماعی زنان وسن ونیز رابطه بین مشارکت اجتماعی زنان وبیگانگی اجتماعی نیز تایید شده وبه صورت معکوس می باشد.این بدان معنی بوده که با افزایش سن ویا بیگانگی اجتماعی میزان مشارکت اجتماعی در بین زنان کاهش وبا کاهش سن ویا بیگانگی اجتماعی در میان زنان مشارکت اجتماعی نیز افزایش می یابد

نویسندگان

لیلی حسن عالی

کارشناسی ارشدجامعه شناسی دانشگاه پیام نور

اعظم احمدی

کارشناسی ارشدجامعه شناسی دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • از کیا، مصطفی(1379)، جامعه شناسی توسعه، تهران، نشر کلمه. ...
 • اسحاقی، سیدحسین(1382).موانع راهبردهاوآسیبهای مشارکت اجتماعی زنان، نشریه رواق اندیشه 33، ...
 • احمد وند، مصطفی ومریم شریف رده(1390)تعیین کننده های مشارکت اجتماعی ...
 • یرو، آلن(1380)؛فرهنگ علوم متماعی، باقرساروخانی، تهران، انتشارات کیهان. ...
 • پناهی، حسین(1383 _ های فردی ومشارکت اجتماعی:فصلنامه علوم اجتماعی، شماره26. ... [مقاله ژورنالی]
 • توسلی، غلامعباس(1382)؛مشارکت اجتماعی درشرایط جامعه آنومیک رابطه آسیبها وانحرافات اجتماعی ...
 • توسلی، غلامعباس (387 1)؛نظریه ها جامعه شناسی، تهران، انتسارات سمت. ...
 • توسلی، غلامعباس(1382)، مشارکت اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • دهقان، علیرضا وغلامرضا غفاری(1384)بیین مشارکت اجتماعی فرهنگی دانشجویان(دانشگاههای علوم پزشکی ...
 • دشتی عبدالله (1376)دیالکتیک انضباط وخودجوشی نقش نظریه انقلابی ساندیست ها ...
 • رضایی، عبد العلی (1375)مشارکت اجتماعی هدف یا ابزار توسعه، ماهنامه ...
 • رضایی، عبدالعلی (1373)ثر تشکل های صنفی برمیزان مشارکت، پایان نامه ...
 • رفیع ر، فرامرز(1372)سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهادسازندگی، تهران، مرکز ...
 • رفیع ر، فرامرز(1376)، توسعه وتضاد.تهران، دانشگاه شهید بهشتی. ...
 • 1 -ریتر، جرج(138)؛نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر، ترجمه محسن ...
 • شادی طلب، ژاله(1381)توسعه وچالش های زنان ایران، تهران، نشر قطره. ...
 • شادی طلب، ژاله وافسانه کمالی(1381)؛مشارکت اجتماعی زنان، فصلنامه پژوهش زنان، ... [مقاله ژورنالی]
 • شهبازی، مظفرالدین وفریبا نوروزی (1389)بررسی عوامل موثر برگرایش زنان استان ... [مقاله ژورنالی]
 • _ 2-صمدیان، فاطمه(386 1)بررسی عوامل موثربرمشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی ...
 • صداقتی فرد، مجتبی والهام ارجمند(1389)؛انگیزه های زنان ایرانی از شرکت ...
 • کردی، حسین(386 1)؛عوامل موثر برنگرش زنان به مشارکت اجتماعی در ...
 • کوهن، پرسای .اس(1381)نظریه اجتماعی نوین، ترجمه یوسف نراقی، تهران، شرکت ...
 • محسنی تبریزی، علیرضا(1369)بررسی زمینه های مشارکتی روستاییان وارتباط آن با ...
 • محسنی تبریزی (13)ررسی آگاهی ها، رفتارهای اجتماعی وفرهنگی د ایران، ...
 • محسنی تبریزی، علیرضا(385 1)؛نظریه های روانشناختی وتلفیقی مشارکت، تهران، نشریه ...
 • موسوی، میرطاهر(1391) درآمدی برمشارکت اجتماعی، تهران، انتشارات جامعه شناسان. ...
 • عظیمی، لیا(1380)بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی شهر ...
 • عفتی، محمد ومجید کپوریان(1376)، مشارکت اجتماعی زنان روستاهای مازرندران، تهران، ...
 • علفیان، مسعود(378 1)مشارکت ودیدگاه نو در مدیریت شهری، مجموعه مقالات ... [مقاله کنفرانسی]
 • علوی تبار، ‌علیرضا(1379)مشارکت در اداره امود شهرها، بررسی الگوی مشارکت ...
 • عبداللهی، محمد(1383)؛زنان ونهادهای مدنی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، ...
 • غفاری، غلامرضا ومحسن نیازی(1386)؛جامعه شناسی مشارکت، تهران، نشر نزدیک. ...
 • قائم مقامی، فرهت (1355)آزادی یا اسارت زن، تهران، انتشارات جاویدان. ...
 • Rose, jou di, (2007), "the social participation challemges of female ...
 • civi culturl and social participation (2006), NDA 5" annual disability ...
 • bittman, M ichael (1999), socia _ participation and family welfare, ...
 • d esrosi eres, joha h ne(2007)agina and social participation , ...
 • main u dd in, md(2012), ed ucation and womens participation ...
 • نمایش کامل مراجع