واکاوی عناصر فضایی - کالبدی تأثیرگذار به بهبود حس تعلق به مکان در شهرهای ایرانی اسلامی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 844

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HIAP01_600

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

چکیده مقاله:

یکی از معانی مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط که مورد توجه معماران و طراحان بوده است، ح س تعلق میباشد. شهر مجموعهای از عناصر فضایی – کالبدی است که در سطوح مختلف چیدمان یافته و شهروندان باید با این مجموعه ارتباط برقرار کنند، که گاه به آن احساس تعلق دارند و گاه از آن گریزانند. لذا با توجه به اینکه محیط، یکی از عوامل مؤثر در حسمکان و احساس تعلق کاربران آن است، این مهم ضرورت انجام مطالعات گسترده در باب شناسایی در جهت بهبود عناصر فضایی - کالبدی مکان در ابعاد کمی و کیفی کشور را میطلبد. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی – توصیفی میباشد و جمعآوری دادهها از بین کتب و مقالات بوده است و هدف آن بازیابی و معرفی عناصر فضایی – کالبدی تأثیرگذار به بهبود ح س تعلق، بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این زمینه و بررسی آراء و نظرات صاحبنظران است. پس از بررسی عوامل و عناصر مختلف و نیز طبقهبندی عوامل دخیل در آن، به تبیین دیاگرام کلی ح س تعلق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که، مؤلفههای کالبدی محیط با تأثیرگذاری بر مشخصات فردی، فعالیتها، تعاملات اجتماعی و غنیسازی معانی و مفاهیم مکان در طول زمان بر ح س تعلق به مکان استفادهکنندگان اثر میگذارد. نمودارهای پیشنهادی کاربردی بوده و میتواند راهبردی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیر فضا یمعماری بر ح س تعلق استفادهکنندگان فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

محیط ، عناصر فضایی – کالبدی ، ح س تعلق ، حس مکان ، روانشناسی محیط

نویسندگان

شهاب عباس زاده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،

اسماء میرخطیب

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری،

مسیح الله معصومی

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • لنگ، جان، 1381، "آفرینش نظریه معماری"، ترجمه عینی فر، انتشارات ...
 • صمیمی شارمی، علی و پرتویی، پروین، 1388، بررسی و سنجش ...
 • فروغی، مژگان، 1390، برسی نقش مولفه‌های محیط کالبدی در ایجاد ... [مقاله کنفرانسی]
 • معین، 1371، "فرهنگ لغات معین" انتشارات سپهر تهران، چاپ هشتم. ...
 • پورجعفر، محمدرضا، صادقی، علی رضا، یوسفی، زاهد، ،1387 بازشناسی اثر ...
 • I7] پاکزاد، جهانشاه، 1385، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، ...
 • I8] دهخدا، علی اکبر، 1345، لغت نامه دهخدا، تهران، چاپخانه ...
 • میرمقتداعی، مهتا، 1383، معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها، ...
 • مدنی‌پور، علی، 1379، "طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایندی اجتماعی ...
 • دهخدا، علی‌اکبر، 1373، غت‌نامه دهخدا، جلدسیزدهم، مضعف - نواخانه، انتشارات ...
 • دهخدا، علی‌اکبر، 1373، لغت‌نامه دهخدا، جلدسوم، مضعف - نواخانه، انتشارات ...
 • افشار نادری، کامران، 1378، از کاربری تا مکان، معمار، شماره ...
 • رحیمیان، مسعود، محکی، وحید، 2008، بررسی حس‌مکان _ عوامل شکل‌دهده ...
 • تقویت حس تعلق به مکان با ایجاد یک محور عابرمدار شهری (پیاده راه) در جهت ارتقای هویت شهری [مقاله کنفرانسی]
 • مسعود، محمد، حجت، عیسی، ناسخیان، شهریار، ،1391 زیبایی‌شناسی تطبیقی مولفه‌های ...
 • کاشانی جو، خشایار، 1389، باز شناخت رویکرد نظری به فضاهای ...
 • _ مطلبی، قاسم، 1380، روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت ...
 • _ راپاپورت، آموس، ترجمه: فرح حبیب، 1384، معنی محیط ساخته ...
 • لینچ، کوین، 1374، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه ...
 • _ بنتلی، ایان و همکاران، 1382، محیط‌های پاسخده، ترجمه: مصطفی ...
 • [ا کلالی، پریسا و مدیری، آتوسا، 1391، تبیین نقش مولفه ...
 • بیر، هیگنز، 1381، برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین، مترجم: ...
 • حبیبی، م و سلیمی، ج، 1376. استخوان بندی شهر تهران ...
 • تیبالدز، فرانسیس، 1383، شهرسازی شهرگرا. ارتقاء عرصه های همگانی در ...
 • لنارد، ه، 1377، طراحی فضاهای شهری و زندگی اجتماعی (ت.ر.پور، ...
 • I42] گلکار، کورش، 1380، مولفه‌های سازنده کیفیت در طراحی شهری، ...
 • طباطبایی، ملک، 1385، معیارهای طراحی شهری و محیطی در مقیاس ...
 • کوین، لینچ، 1388، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سیدحسین بحرینی، ...
 • رضازاده، راضیه، طبیعت در شهر و شهرسازی معاصر، مجله آبادی، ...
 • لاحت، محمدصادق، 1385، مفهوم حس‌مکان و عوامل تشکیل‌دهنده آن، نشریه ...
 • Oxford Advanced Learner's Dictionary, 200 7 _ Oxford University Press. ...
 • Harrison, S. and Dourish, P. (1996) Re-Place-ing Space: The Roles ...
 • Neisser, u, 1967, Cognitive psychology, englewood cliffs, nj. ...
 • Canter, David, 1977b, The facets of place. In G.T. Moore ...
 • Relph, E. (1976), Place and placelessness, London, Pion Limited. ...
 • Punter, J. (1991), Particition in the design of urban space, ...
 • Gostafson, P, 2001. Meaning of Place: Every Day Experience and ...
 • Barker, R.G, 1969, Ecological Pschology: Concepts and methods for studying ...
 • Gifford, R. (2002), Environmentl Psychology: Principles and Practice, Canada, Optimal ...
 • Hidalgo, M. C. and B. Hernandez, (200 1). Place Attachment: ...
 • Proshansky, H.M., Fabian, A.K. and Kaminoff, R. (1983), 'Place-identity: physical ...
 • Altman, Irvin & Low, Sethaw, 1992, place Attachment, New York: ...
 • Montgomery, J. (1998), Making a city: Urbanity, vitality and urban ...
 • Tuan, Y-F. (1997) Space and Place. Minneapolis: University of Minnesota ...
 • Bentley, I., "Ecological Urban Design", Architects Journal, 192(24): 69-71, 1990. ...
 • نمایش کامل مراجع