CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر استراتژی های رقابتی بر رقابت پذیری در صنعت بانکداری مورد مطالعه:شعب صندوق توسعه عصر شمال

عنوان مقاله: تاثیر استراتژی های رقابتی بر رقابت پذیری در صنعت بانکداری مورد مطالعه:شعب صندوق توسعه عصر شمال
شناسه (COI) مقاله: ICMM02_093
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا حیدریان - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،گروه مدیریت،قائمشهر،ایران
فهامه جهانیان - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،گروه مدیریت،قائمشهر،ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله، هدف اصلی تعیین تأثیر استراتژی های رقابتی بر رقابت پذیری واهداف فرعی عبارتند از: 1- تعیین تأثیر استراتژی رهبری هزینه بر رقابت پذیری 2- تعیین تأثیر استراتژی تمایز بر رقابت پذیری 3- تعیین تأثیر استراتژی تمرکز بر رقابت پذیری در صندوق قرض الحسنه توسعه عص ر شمال می باشد. که از مدل پورتر استفاده کرده ایم. وحجم جامعه آماری 260 نفر شامل کارکنان صندوق می باشند.که برآورد نمونه براساس جدول مورگان برابر 159 نفر می باشدوبرای نمونه گیری از روش نمونه- گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی وکتابخانه ای وابزار مورد استفاده درروش کتابخانه ای عبارت از فیش،بانک های اطلاعاتی واینترنت و....ودر روش میدانی از ابزاری مانند پرسشنامه ازنوع بسته استفاده شده که این پرسشنامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول سوالات مربوط به « استراتژی های رقابتی » ( 22 سؤال) و قسمت دوم سؤالات مربوط به « رقابت پذیری » ( 6 سؤال) می باشد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزار spss و lisler مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرهای « استراتژی تمایز » ، « استراتژیرهبری هزینه » و « استراتژی تمرکز » تأثیر مستقیم و معناداری بر رقابت پذیری صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال دارند.

کلمات کلیدی:
گونه ، استراتژي ، رقابت پذيري ، رهبري هزينه ، تمايز ، تمركز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/378339/