CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاویگازوئیل شناور بر روی سطح آب با کمک میکروارگانیسم های جدا شده از گازوئیل عرضه شده در پمپ بنزین

عنوان مقاله: تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاویگازوئیل شناور بر روی سطح آب با کمک میکروارگانیسم های جدا شده از گازوئیل عرضه شده در پمپ بنزین
شناسه (COI) مقاله: CEE02_542
منتشر شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا طلایی - دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
امیررضا طلایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، گروه مهندسی محیط زیست

خلاصه مقاله:
نشت و پخش شدن تصادفی ترکیبات نفتی دو عامل مهم ورود ترکیبات نفتی در هنگام اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و نقل و نگهداری ترکیبات نفتی می باشند که امروزه تحقیقات بسیاری برای تصفیه این گونه آلودگیها صورت گرفته است . در این مطالعه تجزیه بیولوژیکی گازوئیل شناور بر روی سطح آب با کمک دو نوع باکتری گرم منفی A-1 و A-2 که از گازوئیل توزیع شده در یک جایگاه پمپ بنزین در شهر اصفهان جداسازی شده بود بررسی شد . میزان کارائی حذف گازوئیل در حالت کشت خالص و کشت مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفت . بیشترین میزان حذف مربوط به گونه A-1 بود که قادر به حذف %88 گازوئیل شناو بر روی سطح آب بود . در ادامه میزان شاخص امولسیون سازی ) ) E24 میکروارگانیسم ها بررسی گردید که نشان از تولید بیوامولسیفایرها توسط باکتریها بود . این باکتریها توانایی ایجاد %23 و %21 شاخص امولسیون سازی را دارا بودند . میکروارگانیسم های جدا شده در این مطالعه احتمالاً مربوط به مخزن ذخیره سوخت پمپ بنزین بوده است و طی سالها با مصرف ترکیبات نفتی سازگار شده اند .

کلمات کلیدی:
گازوئیل - شناور - تجزیه بیولوژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/37556/