مدیریت پوشش بصری ناحیه ای در نظارت بر محیط توسط شبکه های حسگر/عملگر تصویری بی سیم

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDMATH02_054

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

امروزه مسئله پوشش ناحیه، در شبکه های حسگر/عملگر تصویری بی سیم به دلیل کاربردهای گوناگون این شبکه ها از قبیل نظارت بر محیط، مراقبت های بهداشتی، مدیریت ترافیک و غیره مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف اصلی مسئله پوشش ناحیه ای فراهم آوردن درجه پوشش تصویری مورد نیاز در ناحیه ی تحت نظارت، مدیریت پخش و استقرارگره های حسگر با کسب حداقل افزونگی در نواحی همپوشانی و افزایش ناحیه تحت پوشش گره های حسگر/عملگر می باشد.بررسی مقالات نشان می دهد که برای حل مسئله پوشش ناحیه ای از راهکارهای موجود در روش های متمرکز بهره گرفته شده است. اما در اینگونه روش ها تأخیر زمانی موجود در ارسال و دریافت داده ها و نیز وابستگی کل یا بخشی از شبکه به گره خاص، برای تحقق بسیاری از کاربردها کیفیت سرویس مطلوبی را، فراهم نمی کند. در این مقاله الگوریتم غیر متمرکزی با نام بهبود ناحیه پوشش با تکیه بر نواحی همپوشانی ارائه می شود. در این الگوریتم، هر گره حسگر/عملگر دوربین دار تنها با توجه به اطلاعات محلی بدست آمده از گرههای همسایه، چرخش زاویه دید خود را به سمت نواحی پوشش داده نشده و یا کم همپوشانی شده، تعیین می نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده می تواند بهبود قابل ملاحظه ای را در پوشش ناحیه مورد نظر فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

شبکه های حسگر/عملگر تصویری بی سیم ، پوشش تصویری ، بهبود

نویسندگان

ناهید دانش

پردیس ارس دانشگاه تبریز- دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار

سعید پاشازاده

استادیار- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

سیدهادی اقدسی

استادیار- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز