ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی هادی شهر (مطالعه موردی)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 843

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-75_010

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

احداث شهرکهای صنعتی جزء ملزومات توسعه اقتصادی در هر شهری بوده با این حال اثرات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از این شهرکها میتواند به محیط زیست آسیب برساند. در این میان ارزیابی اثرات زیست محیطی برای شناسایی اثرات احتمالی بر روی محیط زیست و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی در کاهش مشکلات مربوطه نقش مهمی دارد. ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی هادی شهر در شمالغرب ایران در این راستا در سه گزینه عدم اجر و اجرای طرح با و بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی به تفکیک فاز ساخت و ساز و فاز بهره برداری انجام گردید. اطلاعات مورد نیاز جمعآوری و برای تجزیه و تحلیل ماتریس لئوپولد همراه با چک لیست لوهانی و تان استفاده شد. بر اساس نتایج ارزیابی، امتیاز گزینه اجرای طرح با رعایت ملاحظات زیست محیطی، بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و عدم اجرا به ترتیب 283+، 173-، 200- بود. مشخص گردید که هر دو فاز طرح حتی با رعایت ملاحظات زیستمحیطی دارای اثرات ناسازگار و اجتنابناپذیر میباشند که البته از طریق اعمال سامانه مدیریت زیست محیطی قابل کنترل و به حداقل رساندن میباشند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی اثرات زیست محیطی ، شهرک صنعتی ، هادی شهر ، مدیریت زیست محیطی

نویسندگان

محمد مسافری

دانشیار مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اکبر غلامپور

کارشناس ارشد بخش محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

پرویز نوروز

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رضا روشن

مهندسین مشاور پیچاب کاووش