مطالعه پایلوتی امکان استفاده از ته نشین کننده لوله ای به عنوان حوض ته نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 802

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-75_008

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

حوضهای ته نشینی ثانویه، که از اجزای فرآیند لجن فعال در تصفیه فاضلاب به شمار میروند، فضای زیادی را اشغال میکنند و نمیتوانند ذرات ریز را به خوبی حذف کنند. در این مطالعه امکان استفاده از ته نشین کننده های لوله ای به عنوان حوض ته نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب بررسی شد. نتایج مطالعات پایلوتی صورت گرفته نشان دادند راندمان حذف ذرات معلق و کدورت از زمان ماند 20 دقیقه به بعد در لوله ها کاهش قابل توجهی ندارد. ته نشین کننده لوله ای در زمان ماند بسیار کوتاه نسبت به حوض ته نشینی تصفیه خانه مورد مطالعه، میتواند خروجی در محدوده استاندارد محیط زیست ایران برای تخلیه به آبهای سطحی را ایجاد کند. میانگین درصد حذف ذرات معلق برای واحد ته نشین کننده لوله ای در مقدار MLSS ا 1402/5(mg/l) برابر با 97/6 درصد و برای حوض ته نشینی تصفیه خانه 98/2 درصد گزارش شده است. در طول آزمایشها، تجمع جامدات و گرفتگی ناشی از آن در لوله ها مشاهده نگردید.

کلیدواژه ها:

ته نشین کننده شیبدار ، کدورت ، ذرات معلق ، ارتقای حوض زلالساز

نویسندگان

افسانه فرجی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران

غلامرضا اسدا... فردی∗

دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران

عباس شویدی

مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران