بررسی مقاومت و رفتار تیر پیوند به ستون در مهاربندهای واگرا به روش اجزای محدود

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 665

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-75_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

در سیستم قابهای مهاربندی شده برون محور (واگرا یا EBF (Eccentric Braced Frame) ) شکلپذیری مورد نیاز قاب، و نیز بخش عمده ای از جذب و استهلاک انرژی تحمیل شده به سیستم، توسط تیر پیوند (جذب و استهلاک انرژی تحمیل شده به سیستم، توسط تیر پیوند) تأمین میگردد، که مقدار آن بستگی به مشخصات و جزئیات هندسی این تیر دارد. بهترین حالت جهت تأمین سختی و شکلپذیری مطلوب، هنگامی ایجاد میشود که تیر پیوند در برش عمل نماید. در این حالت ، نقش ضخامت بال، جان و سخت کننده های (Stiffener) تیر اهمیت زیادی پیدا میکند. در این مقاله، به بررسی رفتار اتصال تیر پیوند به ستون به روش اجز ای محدود در نرم افزار Abaqus پرداخته شده است. پارامتر متغیر در این مطالعه، ضخامت صفحات تشکیل دهنده تیر پیوند میباشد. در نهایت، با مقایسه نتایج تأثیر ضخامت هر یک از اجزای تیر پیوند بر روی رفتار نهایی آن، بررسیهای مقتضی انجام گردید که نشان میدهد با وجودی که افزایش ضخامت جان نقش تعیین کنندهای در قدرت باربری تیر پیوند دارد، اما مقدار آن باید به حداکثر نصف ضخامت بال محدود گردد تا شکلپذیری مورد انتظار از تیر پیوند تأمین گردد. همچنین برای رسیدن به یک عملکرد بهینه در مکانیسم گسیختگی در تیر پیوند، باید از سخت کننده هایی با ضخامت بیشتر از ضخامت جان استفاده کرد.

نویسندگان

موسی مظلوم∗

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

علی سینا صالح پور

کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی