سنتز یک مرحله ای مشتقات پلی هیدروکینولین با استفاده از دی سیدیم پیروفسفات به عنوان کاتالیزور

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 854

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_113

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین ها از طریق واکنش تراکمی چهارجزیی، بین انواع آلدهیدهای آروماتیک، 5 و 5- دی متیل -1 و 3 سیکوهگزادیون (دیمیدون)، اتیل استواستات و آمونیوم استات در حضور دی سدیم پیرو فسفات ((Na(2)H(2)P(2)O(7) به عنوان کاتالیست در دمای 85-90 درجه سانتیگراد و حلال آب و به صورت تک مرحله ای انجام گردید. روش ارائه شده دارای مزایای متعددی مانند ساده بودن روش، زمان کوتاه واکنش و راندمان بالا می باشد. برای شناسایی مشتقات تهیه شده از طیف های CHN, (1)H-NMR, FT-IR و اندازه گیری نقطه ذوب استفاده گردید.

نویسندگان

محمدحسین اخباری شاد

استادیار و دکتاری تخصصی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

هیرو دادیار

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد