تهیه نانوکامپوزیت مس/پلی ایمید و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در حذف مالاشیت سبز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_111

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

نانوذره مس تهیه شده به روش الکترولیز بر روی پلی ایمید پوشش داده شد. مورفولوژی ذرات تهیه شده به وسیله میکروسکوپ انتقال الکترونی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت کاتالیستی نانو کامپوزیت تهیه شده از مالاشیت سبز به عنوان یکی از آلاینده های محیط زیست استفاده شد. اثر غلظت نانوکامپوزیت، غلظت آلاینده، زمان و pH مورد بررسی قرار گرفت. شرایط مناسب برای حذف آلاینده در pH=4 و غلظت نانوکامپوزیت برابر 1 گرم تعیین شد.

نویسندگان

نسرین اسماعیل زاد

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران

فاطمه قنبری

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران