ارزیابی کیفی تناسب اراضی زیتون در منطقه گیلانکشه طارم استان زنجان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 787

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_109

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تعیین تناسب اراضی در منطقه گیلانکشه به مساحت 358 هکتار برای کاربری باغی زیتون بوده است. برای این منظور از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک آیبر و جدول استاندارد نیازهای خاکی و اقلیمی گیاهان باغی استفاده شد. آمار و اطلاعات هواشناسی منطقه پردازش گردید، تبخیر و تعرق پتانسیل با روش بلانی- کریدل محاسبه شده و دوره رشد اقلیم استخراج گردید. برای تطبیق نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه زیتون از جدول سایس (1993) استفاده شد. برای تعیین کلاس تناسب کیفی اراضی برای محصول مورد نظر، شاخص های زمین و اقلیم به روش های استوری و ریشه دوم (روش پارامتریک) محاسبه شد. تجزیه داده های بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طوره دوره رشد در منطقه 144 روز بوده که شامل ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین می باشد. بر اساس مطالعات نیمه تفصیلی 2 رده خاک، 4 سری خاک و 9 واحد خاک مشخص گردید. کلاس اقلیم به روش محدودیت ساده و پارامتریک (S(2، تعیین گردید. کلاس تناسب اراضی در خاک سری 1 و 2، به روش پارامتریک، (S(3 و محدودیت ساده (S(2 و برای سری 3 و 4 به روش محدودیت ساده، (S(1، استوری (S(3 و ریشه دوم (S(2، می باشد. ارزیابی نتایج به دست آمده نشان داد مهمترین عوامل محدود کننده برای کشت زیتون ماده آلی و سنگریزه می باشد.

نویسندگان

ندا کلانتری فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد

منوچهر فربودی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

ناصر نظری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد