ارزیابی نانولوله های کربنی به عنوان جاذب SPE در جذب نیکوتین

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_105

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

نانوتیوبهای کربین توانایی بسیار بالایی را بعنوان جاذب در استخراج با فاز جامد برای آلاینده ها ایفا می کنند. در کار حاضر امکان استفاده از نانوتیوپهای کربین چند دیواره ای بعنوان جاذب برای ترکیب های حاوی نیکوتین از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا کارتریچ های پرشده از این جاذب را تهیه و حجم مناسبی از محلول نمونه آبی حاوی نیکوتین را از میان کارتریج عبور داده شد، سپس آنالیت های استخراج شده را با حلال مناسب شسته و واجذب نموده و بوسیله ی دستگاه اسپکتروفتومتر .UV-Vis مورد آنالیز قرار گرفت. پارامترهایی نظیر نوع حلال واجذب و حجم آن، سرعت جریان، پنچ میلی لیتر بر دقیقه، حلال شوینده، استونیتریل و حجم 4 میلی لیتر برای حلال شوینده انتخاب شد. از روی داده های آنالیتیکی، حساسیت و دقت روش مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد رابطه خطی بین میزان جذب و غلظت ترکیبات وجود دارد. در قسمت دیگر کاربا استفاده از تئوری تابعیت چگالی (DFT) محاسبات کوانتوم جذب نیکوتین بر روی نانوتیوب انجام شد و اثر انرژی همبستگی، تبادلی روی عمل جذب در موقعیت های متفاوت نیکوئین مورد در موقعیت های متفاوت نیکوئین مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در موقعیت بهینه محاسبات مربوط به تفاوت انرژی Homo-Lumo ممان دوقطبی، خطای خود برهم کنش و سایر خواص ترمو دینامیکی با متدهای B(3)P(86), BLYP, B(3)LYP و SVWN مورد ارزیابی قرار گرفت.

نویسندگان

لیلا قره داغی

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران

علی خانی

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران