رابطه سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 688

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_667

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز 077 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 228 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده ها به وسیله ی پرسش نامه ی سلامت سازمانی بر اساس مدل مایلز شامل 22 سوال که هفت مولفه تمرکز روی هدف، روحیه، توزیع قدرت، سازگازی، نوآوری، استقلال و تاکید بر حل مساله را مورد سنجش قرار داد و پرسش نامه ی کیفیت محیط کاری بر اساس مدل ادواردسون 2772 با 22 سوال که سهبعد امنیت شغلی، کنترل روی محیط و رفاه در محیط را مورد سنجش قرار داد، جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید تعدادی از صاحب نظران علوم تربیتی و مدیریت قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسش نامه ی سلامت سازمانی0/87 و کیفیت زندگی کاری 0/90 بود. در پژوهش حاضر، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد بین سلامت سازمانی به صورت کلی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین سلامت سازمانی با مولفه های کیفیت زندگی کاری و مولفه های سلامت سازمانی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سلامت سازمانی ، کیفیت زندگی کاری ، اعضای هیات علمی دانشگاه

نویسندگان

مرضیه حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، گروه علوم تربیتی، آباده، ایران

فاطمه نیکبخت مبارکه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، باشگاه پژوهشگران جوان، آباده، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حیدری، ع.، برومندنسب، س0، عباس زاده، ز .و ساعدی، س، ...
  • رحیمی، حمید، تحلیل آسیب های سازمانی و تعیین ارتباط چندگانه ...
  • شاوران، حمیدرضا، تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی فردی و ...
  • شکر کن، ح، 1383، مردم در سازمان _ و زمینه ...
  • محمدی، ر، رابطه بین نقش مدیریت، خشنودی شغلی و عوامل ...
  • Filippo, E. B. (1998). Personal Management, McGraw-Hil Publishing. ...
  • Korkmaz, M. (2007). The effect of leadership style On organizational ...
  • Kosces , Michael. (2007), Organizational Health and Consulting. viewed on ...
  • نمایش کامل مراجع