بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان همدان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 897

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_120

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

فرسودگی شغلی در جوامع امروزی شیوع افزون تری یافته، آن چنان که حجم وسیعی از مطالعات به آناختصاص یافته است.فرسودگی شغلی، امروزه تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. این تحقیق با هدف بررسیوضعیت فرسودگی شغلی انجام شده است. مطالعه ی پیش رو، از منظر هدف یک مطالعه ی کاربردی و به لحاظنوع داده ها کمی به شمار می آید. همچنین با توجه به بعد زمانی، مقطعی و از حیث استراتژی، یک بررسیتوصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری این بررسی، کلیه ی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان همدان بهتعداد 267 نفر بوده است که به روش تصادفی طبقه ای نمونه ای با حجم 161 عضو از میان آنها برگزیده شدهاست. ابزار گردآوری داده های این مطالعه پرسشنامه ی فرسودگی شغلی بوده است . جهت تجزیه و تحلیلداده ها از آزمون تی استودنت استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ، میانگین نمرات فرسودگی شغلی کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان همدان برابر 3/59 است، که با عدد 3 که مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (t=16/73, df=160, sig=0/000). به عبارت دیگر با 95 % اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان سطح مؤلفه فرسودگی شغلی کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان همدانبالاتر از متوسط می باشد.

نویسندگان

مریم عباسی غلام

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فتانه یاراحمدی

مسئول- استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، محمدجواد. (1391)، مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بخش ...
 • پرداختچی، محمدحسن. احمدی، غلامعلی. آرزومندی، فریده. (1388)، بررسی رابطه بین ...
 • ساعتچی، محمود (1370). روان شناسی بهره وری، ویرایش دوم، نشر ...
 • ساعتچی، محمود. (1382). عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی ...
 • سیدجوادین، سیدرضا. و شهباز مرادی، سعید. (1385). فرسودگی شغلی: پژوهشی ...
 • صفری، شهربانو. و گودرزی، حسنیه. (1388)، بررسی رابطه ویژگی های ...
 • مومنی، م. فعال‌قیومی، ع. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از ...
 • قصات _ _ _ _ عهلته 7و سال _ _ ...
 • هروی کرسمیوی، مجید5، انوشه، منیره، فروغان، مهشید، شیخی، محمد تقی، ...
 • قصات _ _ _ _ عهلته 7و سال _ _ ...
 • Abdi Masuleh F, Kaviani H, Khaghanizadeh M, Momeni Araghi AAF. ...
 • Farber, B.a & Heifetz, L.(1982). The Process and Dimension of ...
 • _ 1) Freudenberger, H.J. (1974). Staff burn-out Journal of Social ...
 • Lloyd L.Byars and Leslie W.Rue (2008), HRM, 9thed, Mc Graw ...
 • Maslach, C., Schaufeli, W.B. and Leiter, M.P. (2001). Job burnout. ...
 • Maslach, D., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced ...
 • Maslach, C., Jackson, S.E., (1986). Maslach Burnout Inventory Manual, 2nd ...
 • Talayi A, Matlabi H, saeidi M. Prevalence of burnout syndrome ...
 • Zhang, Y. & Luximon, A. (2005), Subjective Mental Workload Measures, ...
 • نمایش کامل مراجع