بررسی رابطه ی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی (مطالعه ی موردی: شعب بانک ملی شهرستان همدان)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 879

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_119

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

ثابت شده است که فشار زمانی بالا و استفاده ی زیاد از تکنولوژی های پیشرفته با فرسودگی شغلیارتباط معناداری دارد. یکی از منابع فرسودگی شغلی که همیشه مورد بحث قرار گرفته است، بارکاریبیش از حد است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی بارکاری ذهنی و فرسودگی شغلی انجام شدهاست. مطالعه ی پیش رو، از منظر هدف یک مطالعه ی کاربردی و به لحاظ نوع داده ها کمی به شمارمی آید. همچنین با توجه به بعد زمانی، مقطعی و از حیث استراتژی، یک بررسی توصیفی پیمایشیاست. جامعه ی آماری این بررسی، کلیه ی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان همدان به تعداد 267 نفربوده است که به روش تصادفی طبقه ای نمونه ای با حجم 161 عضو از میان آنها برگزیده شده است .ابزار گردآوری داده های این مطالعه پرسشنامه ی استاندارد بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی بودهاست. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها مؤید آن هستندکه بار کاری ذهنی، بار زمانی، بار تلاش های ذهنی و بار تنش های روانی با فرسودگی شغلی ارتباطمعناداری دارد.

کلیدواژه ها:

بار کاری ذهنی ، بار زمانی ، بار تلاش های ذهنی ، بار تنش های روانی ، فرسودگی شغلی

نویسندگان

مریم عباسی غلام

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فتانه یاراحمدی

مسئول- استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، محمدجواد. (1391)، مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بخش ...
 • پرداختچی، محمدحسن. احمدی، غلامعلی. آرزومندی، فریده. (1388)، بررسی رابطه بین ...
 • ساعتچی، محمود (1370). روان شناسی بهره وری، ویرایش دوم، نشر ...
 • ساعتچی، محمود. (1382). عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی ...
 • سیدجوادین، سیدرضا. و شهباز مرادی، سعید. (1385). فرسودگی شغلی: پژوهشی ...
 • صفری، شهربانو. و گودرزی، حسنیه. (1388)، بررسی رابطه ویژگی های ...
 • محمدنیا، اشرف. (1390)، رضایت شغلی، شرط موفقیت بانک‌ها، بانک و ...
 • مومنی، م. فعال‌قیومی، ع. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از ...
 • هروی کرسمیوی، مجیده، انوشه، منیره، فروغان، مهشید، شیخی، محمد تقی، ...
 • Abdi Masuleh F, Kaviani H, Khaghanizadeh M, Momeni Araghi AAF. ...
 • Curry, R., Jex, H., et al. (1979). Final report of ...
 • Farber, B.a & Heifetz, L.J.(1982). The Processs and Dimension of ...
 • 3)Freudenberger, H.J. (1974). Staff burn-out Journal of Social Issues, Vol.30, ...
 • Kramer, A.F., Sirevaag, E.J., et al. (1987). _ p sychophysi ...
 • Lysaght, R.J., Hill, S.G., et al. (1989). Operator workload: comprehensive ...
 • Lloyd L.Byars and Leslie W.Rue (2008), HRM, 9thed, Mc Graw ...
 • _ _ _ _ _ _ 52, 397-422. ...
 • Maslach, D., & Jackson, S.E. (1981). The measuremet of experienced ...
 • Maslach, C. Leiter, M.P. (2008), Early Predictors of Job Burmot ...
 • Talayi A, Matlabi H, saeidi M. Prevalence of bumout symdrome ...
 • Wilson, G.F. and Eggemeier, F .T. (1991). P sychophysi ological ...
 • Zhang, Y. & Luximon, A. (2005), Subjective Mental Workload Measures, ...
 • نمایش کامل مراجع