تبیین رابطه بین احساس عدالت سازمانی و استفاده از تاکتیک های سیاسی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 746

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_024

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تببین رابطه بین احساس عدالت سازمانی و استفاده ازتاکتیک های سیاسی در بینکارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. به منظوراجرا 220 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش ازدو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمنو پرسشنامه تاکتیک های سیاسی محقق ساخته استفاده شدهاست. برای روایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان مدیریت و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. ضریب محاسبه شده برای پرسشنامه عدالت سازمانی α=94% پرسشنامه تاکتیک های سیاسی α=79% به دست آمد.داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: بین احساسعدالت سازمانی با تمام مولفههای تاکتیک های سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. عدالت رویه ایبه طورمنفی و عدالت مراوده ای به طور مثبترابطه پیش بینی کننده معنی داری با مدیریت ادراک دارند. همچنینعدالت رویه ایرابطه پیش بینی کنندگی معنی دار و معکوسی با مدیریت اطلاعات و شبکه ارتباطی دارد. تمامابعاد احساس عدالت سازمانی رابطه پیش بینی کننده معنی دار و معکوسی با ائتلاف دارند.

نویسندگان

حسن قلاوندی

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

زهرا مرادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, W. A.. Douglas, ...
 • Aydin , N, Pehlivan, Z. (2010). Strategies and personality types ...
 • Blickle, G. Oerder, K. Summers, J.(20 10). The impact of ...
 • Byrne , Z. S _ (2005). Fairness reduse the negative ...
 • Cohen-Charas , Y. P. Spector, E. (2001). The role of ...
 • Ferris, G. R., Davidson, S. L., &Perrewe', P. L. (2005).Political ...
 • Fischer , R. (2011). Are Perceptions of Organizational Justice Universal? ...
 • Kacmar , K. M. Andrews, M. Harris, K . Tepper, ...
 • Ones D. Vi swesvaran, Ch. (2002). Examining the Construct of ...
 • Schermerhorn, J. R. Bond, M. Upward and downward influence tactics ...
 • Sussman, L. Adams, A. J. Kuzmits .F. Raho, L.(2002). Organizational ...
 • Tulubas, T. Celep, C . (2012). Effect of perceived procedural ...
 • Warner, J.C., Reynolds, J. Roman, P.(2005). Organizational Justice and Job ...
 • Zainalipour, H. SheikhiFini, A. Mirkamali, M.(2010). A study of relationship ...
 • Zeinabadi, H, .Rastegarpour, H. (2010). Factors affecting teacher trust in ...
 • نمایش کامل مراجع