بررسی موانع فرهنگی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان همدان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 845

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_006

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

دانش نوعی دارائی کلیدی است که هر سازمانی می تواند با در اختیار گرفتن آن به مزیت رقابتی برسد . درشرایط امروز جهان با وجود رقابت شدید بین بنگاه های اقتصادی و تولیدی در اختیار داشتن این سرمایه فکریبرای سازمانها بسیار ضروری است، اما این سرمایه با ارزش نیاز به مدیریت دارد، مدیریت دانش مجموعهابزارها، تکنیکها و استراتژیهایی برای خلق، کسب، ذخیره، تحلیل، سازماندهی، کاربرد، بهبود و توزیع دانش وتجربیات در سازمان می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موانع فرهنگی پیاده سازی مدیریتدانش در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در شهرکهای صنعتی استان همدان است . برای جمع آوری دادهها، از روش متون کاوی و به منظور شناسایی موانع فرهنگی پیاده سازی مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه با نرم افزار SPSS16 و با روش آلفای کرونباخ 0/957 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی، مدیران اجرایی، عملیاتی، اداری و مهندسان شرکت های مورد مطالعه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بین چهار فرضیه فرعی مربوط به موانع فرهنگی «وجود مقاومت نیروی انسانی در برابر تسهیم دانش و ضعف در فرهنگ مشارکت سازمان» : بیشترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش- تسهیم دانش- فرهنگ مشارکت- اعتماد متقابل- شرکتهای کوچک و متوسط

نویسندگان

علی عطافر

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد – دانشگاه اصفهان - ایران

سیدمحسن علامه

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد – دانشگاه اصفهان - ایران

علی قراباغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دانشگاه اصفهان – ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - ابطحی، حسین و صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در ...
 • - رادینگ، آلن(1383)، مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی ...
 • - عدلی، فریبا (1384)، مدیریت دانش، حرکت به فراسوی دانش، ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • فرضیه فرعی اول: وجود مقاومت نیروی انسانی در برابر تسهیم ...
 • فرضیه فرعی دوم: ضعف در فرهنگ مشارکت سازمان در پیاده ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • فرضیه فرعی سوم: وجود جو نامناسب در سازمان در پیاده ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • فرضیه فرعی چهارم: کمبود اعتماد متقابل در سازمان در پیاده ...
 • _ بوگژاویه _ _ ودیبهشت 9394 مهلت 7و سال عقاxمت ...
 • -Atefeh, S., McCamble, L., Moorchead, C. & Gitters, S. H. ...
 • -Chin-Tsang Ho. (2009)، The relationship between knowledge management enablers and ...
 • -DeTienne, K. B., Dyer, G., Hoopes, C, & Harris, S. ...
 • -Drucker، P. (1992), Managing for the Future: The 1990s and ...
 • -Hubert, S. (1996). Tacit knowledge: The key to the strategic ...
 • -King, _ liam. R, chung.T.R, honey.M.N (2008)." Knowledge management and ...
 • -Kwong-Chi Lo and Kwai-Sang، (2009). Chin User-s atis faction-based knowledge ...
 • _ Loye (Lynn) Ray .(2008). Requirement for knowledge management: business ...
 • -Miller D. Droge C. Psychological and traditional determinants of structure, ...
 • Nonaka, I. Takeuchi, H., A (1994). Dynamic Theory of Organizational ...
 • -Quinn, J.B. Anderson, P., & Finkelstin, S. (1996). Managing professional ...
 • -Wang _ Ahmed p.(2003) Structural dimensions for knowledge based Organizations, ...
 • -Wiig, K. M. (1993). Knowledge management foundations: How people and ...
 • نمایش کامل مراجع