بررسی رابطه سبکهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در استانداری کرماان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA01_062

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

تصمیمات استراتژیک تأثیر بسیار گسترده و مهمی بر افراد و گروه های داخل و خارج سازمان داشته و نتایج آنها تا مدتها بر عملکرد سازمان مشهود خواهد بود. توانمندسازی نیز یکی از نویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب و کار می باشد که اکنون به موضوع روز بدل گشته است. شواهد حاکی از این است که کارکنان توانا نسبت به کارکنان ناتوان تولیدات و خدمات کیفی تری را ارائه می دهند، لذا در این تحقیق به بررسی رابطه سبکهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک توسط مدیران با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در استانداری کرمان پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق شامل 51 نفر مدیر و 603 نفر از کارکنان حوزه های چهارگانه ستاد استانداری کرمان است که حجم نمونه به ترتیب 51 و 242 نفر انتخاب شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی، همبستگی است و جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد، پایایی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزرومیشرا) از روش ضریب آلفای کرونباخ 0/90 و پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی (مقیمی و رمضان) 0/79 بدست آمد. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای کندال و اسپیرمن نشان داد که بین اتخاذد تصمیمات استراتژیک به سبک دستوری توسط مدیران با توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی دار و معکوس و بین اتخاذ تصمیمات استراتژیک به سبک ادراکی توسط مدیران با توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.

نویسندگان

سنجر سلاجقه

استادیار، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

رستم پوررشیدی

استادیار، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

حمیدرضا شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابط‌حی، سیدحسین.عا بسی، سعید _ (393 1).تواناسازی ...
 • الدفت، ریچارد.(389 1).تئوری وطراحی ...
 • متین، حسن.(1388). بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان درتصمیم‌های سازمانی ...
 • توحیدی، ارسطو.(389 1).خلاقیت محوربنیادین تصمیم ...
 • حکیمی پور، ابوالقاسم.(0 139).تصمیم گیری درمدیریت ...
 • دانایی، حسن.قریب طرزه، زهرا(1 139).بررسی رابطه ...
 • رجوعی، مرتضی.(1391).مدیریت عدم اطمینان ...
 • عبدالهی، بیژن.(1384).توانمند سازی روان شناختی ...
 • ت.(1389).بررسی رابطه بین سبکهای رهبری وتوانمندسازی کارکنان صنایع شرکت شهرکهای ... [مقاله کنفرانسی]
 • قنبری، حسین.(386 1).بررسی عوامل ...
 • گمینیان، وجیهه.(384 1).توانمندسازی آموزشی.مجله مقیمی، سیدمحمد. رمضا ن، مجید _ ...
 • مدیریت شماره یک، مدیریت ورفتارسازمانی.چ اول. تهران.راه دان. وتن، دیوید.کمرون، ...
 • هادی زاده مقدم، اکرم.طهرانی، مریم _ (387 1).بررسی ...
 • رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران درسازمانهای دولتی.نشریه مدیریت ...
 • Boundrias, j, s and et al.(20 09).Employee ...
 • empowerment from managerial practices to employees behavioral emp owe rment. ...
 • , environment and performance sociology .Vol.6. Leonard, N. H.Scholl, R.W. ...
 • K.B .(1 999) ."Information processing style and Decision Making" .journal ...
 • Rowe, A.J. &B oulgarides, J.D.(1983)."Decisio ...
 • Shelton, st.(2002). employee , supervisors ...
 • نمایش کامل مراجع