CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

عنوان مقاله: اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_137
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمرتضی افقه - استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
حمیده دانش - کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله سعی در آشکار ساختن اثر درآمدهای نفتی طی سال های 1387-1352 بر رشد اقتصادی در ایران داریم. براساس تابع کاب - داگلاس و با استفاده از مباحث هم جمعی با روش یوهانسون - یوسیلوس و مدل تصحیح خطا (VECM) یک بردار رابطه تعادلی بلندمدت برای اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که درآمدهای نفتی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. به طور کلی اثر بلندمدت وفور نفت در تولید ناخالص داخلی منفی و معنی داری است، اما مقدار ضریب برآورد بیش از حد کوچک است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی اثر مثبت و قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند.

کلمات کلیدی:
وفور نفت، رشد اقتصادی، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/362190/