بررسی تأثیر سعدی بر شعر معاصر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,652

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAFAKHER01_004

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

سعدی شیرازی از بزرگترین مشاهیر شعر و ادب فارسی است. مکتبی ای که برای سیراب نمودن روح تشنه اش در محافل گوناگونی زانو زده و تجربه اندوخته است و با نگاهی مسئول دریافت های خود را به روایت می نشیند. ابعاد شعر سعدی چنان گسترده است که حتی سویه های ناشناخته ی روان انسان را نیز شامل می شود. با این اوصاف سروده های سعدی از زمان پیدایش تاکنون از جهت مؤلفه های فکری، بلاغی، زبانی، رعایت اصل فصاحت و بلاغت، مخاطب محوری و نوع خاص رفتار و آوای شعری الگوی شاعران بزرگ فارس زبان در جهان بوده است. در شعر معاصر ایران، پژوهش های بایسته ای که تأثیر شعر سعدی را در تمام ابعاد بر سروده های شعرای معاصر بیان کند، صورت نگرفته است و آثار خلق شده، اثر پذیری شعر تمام سرایندگان معاصر را از شاهکارهای سعدی، از معبر نقد همه جانبه عبور نمی دهد. در این مقاله سعی بر آن است، با دریافت این کاستی ها، به برخی سؤالات از جمله برشمردن وجوه همسانی های شعر سعدی و شعرای معاصر، بررسی تأثیرات شعر سعدی بر شعرای معاصر از جهت شاخصه های زبانی، فکری و ادبی، طرح و تعریف دو اصطلاح رفتار و آوای شعری و کیفیت آن در شعر معاصر و سعدی، پاسخ داده شود، در نتیجه توفیق سعدی در این ابعاد اثبات می شود و درمی یابیم که سعدی با زبان گفتاری خود و تأثیر بر ناخودآگاه شاعران پس از خود شاعری سبک ساز است که سبک های گوناگونی را در شعر تمام ادوار تعبیه کرده است؛ بنابراین وی شاعری ماندگار است. نگارندگان به علت گستردگی حوزه ی پژوهش، از میان آثار سعدی گلستان را محور تحقیق و مقایسه با برخی از شعرای صاحب سبک معاصر از جمله سید علی صالحی، قیصر امین پور و فروغ فرخزاد قرار داده اند.

نویسندگان

علی محمدی

عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی همدان

ماندانا کمرخانی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی