CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت

عنوان مقاله: غلظت برخی از عناصر سنگین در غبار رفسنجان با سه کاربری متفاوت
شناسه (COI) مقاله: ICSDA01_0564
منتشر شده در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

میترا حسنی کشاورز - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم م خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمدهادی فرپور - دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
اعظم جعفری - استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

خلاصه مقاله:
یکی از معضلات رایج در مناطق خشک و نیمه خشک که عوارض زیست محیطی بسیاری دارد، پدیدهی گرد و غباراست. این پدیده سبب انتشار فلزات سنگین میگردد و این موضوع سبب شده تا مطالعات بسیاری بر روی اندازهگیریغلظت فلزات سنگین موجود در غبار صورت گیرد. هدف از این پژوهش مقایسهی غلظت فلزات آرسنیک، سرب و روی در گردو غبار اتمسفری رفسنجان با سه کاربری متفاوت است. برای این منظور 9 تلهی شیشهای برای جمعاوری غباراتمسفری در کاربریهای صنعتی، شهری و کشاورزی استفاده گردید. پس از جمعآوری نمونهها غلظت کل فلزات آرسنیک، سرب و روی به روش جذب اتمی اندازهگیری شد. نتایج آزمایش نشان داد غلظت هر سه عنصر در نقاط صنعتی نمونهبرداری شده بیشتر از دو کاربری دیگر بود. بنابراین میتوان گفت فعالیتهای صنعتی در منطقهی مورد مطالعه نقش بیشتری در ورود این فلزات سنگین به غبار اتمسفری اطراف دارند.

کلمات کلیدی:
گرد و غبار اتمسفری، فلزات سنگین، فعالیتهای صنعتی، فعالیتهای شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/354875/