CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر بیمه پذیری گندمکاران مطالعه موردی: شهرستان زرقان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر بیمه پذیری گندمکاران مطالعه موردی: شهرستان زرقان
شناسه (COI) مقاله: ASDOFC03_102
منتشر شده در سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

هما سالاری - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حامد روستایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت

خلاصه مقاله:
کشاورزی همیشه یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی بوده است. زیرا تولید در این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی بستگی دارد و از سوی دیگر پیوسته در برابر آفت ها و بیماریهای گیاهی آسیب پذیر بوده است. پژوهش پیش رو به منظور شناخت عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر فرایند پذیرش بیمه در شهرستان زرقان در استان فارس، انجام گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 77 پرسشنامه از گندمکاران شهرستان زرقان در سال زراعی 92-91 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بیمه از روش لاجیت استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که شرکت در کلاس های ترویجی، سن و سطح زیر کشت بطور معنی داری بر پذیرش بیمه از سوی گندمکاران شهرستان زرقان موثر است. در مقابل نوع مالکیت زمین و سواد وسایقه علی رغم مورد انتظار بودن ضرایب، تاثیر معنی داری بر پذیرش بیمه از سوی گندمکاران این شهرستان ندارد. بر این اساس پیشنهاد می شود که درمنطقه مورد مطالعه، گندمکاران جوان تر و دارای سطح زیر کشت کم بعنوان گروه هدف برنامه های ترویجی انتخاب گردند.

کلمات کلیدی:
پذيرش بيمه ، مدل لاجيت ، گندم ، زرقان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/349430/